Zoeken


Resultaten voor 'mobiliteit':
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... anders betalen voor mobiliteit (rekening rijden); ...
... de mogelijkheden van mobiliteitsmanagement; ...
... 1) dat oplossingsrichtingen zoals mobiliteitsmanagement, prijsbeleid en openbaar vervoer op zichzelf onvoldoende soelaas bieden. ...
... Onduidelijk is waarom mobiliteitsmanagement, prijsbeleid en openbaar vervoer zo weinig is belicht in de Startnotitie. ...
... Mobiliteitsmanagement en prijsbeleid spelen daarbij ook een grote rol. ...
Statements 21-04-2009
... Het enthousiasme en de betrokkenheid van bedrijven in de mobiliteitsplatforms waarin ook de gemeente deel neemt, moet een aanzet zijn om tot betere varianten te komen. ...
... Mobiliteit is het recht van iedereen. ...
... Als je plannen infrastructurele plannen maakt ter bevordering van de de mobiliteit zul je vaak weerstand ondervinden door direct belanghebbenden. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Op basis van oplossingen in het kader van mobiliteitsmanagement kan een spreiding van het verkeer op de NRU en de A12 ten Zuiden van Utrecht verkregen worden. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente door Goudappel Coffeng, adviseurs op het gebied van mobiliteit, heeft een aantal mogelijke oplossingen opgeleverd. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Onderzoek van Goudappel Coffeng, adviseurs op het gebied van mobiliteit, heeft een aantal mogelijke oplossingen opgeleverd in opdracht van de gemeente. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Duo-bestuurders minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde Van Lunteren (Mobiliteit) van de provincie Utrecht, gemeente Utrecht en het BRU zijn dit overeengekomen. ...
... In totaal is een besluit genomen over 1,36 miljard aan mobiliteitsinvestesteringen. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... De streefwaarden uit de Nota Mobiliteit worden op grote delen van het traject gehaald. ...
... newsid=110&nieuws=Breed-pakket-mobiliteitsmaatregelen-voor-Draaischijf-Nederland. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... De Startnotitie Ring Utrecht is onderdeel vande pakketstudies, bekend als het samenwerkingsprogramma VERDER, Mobiliteit in Midden-Nederland. ...
... vervoer, mobiliteitsmanagement en benutting en uitbreiding van infrastructuur. ...
Veelgebruikte termen 05-10-2009