Zoeken


Resultaten voor 'mensen':
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... 000 mensen een woning te bieden. ...
... Cliënten weten zich gesteund door vele mensen uit de wijk, de regio, het hele land en – last but not least – de Tweede Kamer. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... in het geval berekeningen zouden uitwijzen dat het mogelijk is dan nog is voornoemde gang van zaken in strijd met de ratio achter de (eu-richtlijn) luchtkwaliteitregels van “schonere lucht voor meer mensen. ...
Statements 21-04-2009
... Zolang de provincie als uitgangspunt heeft dat het Openbaar Vervoer een langzamer vervoermiddel mag zijn dan de auto (namelijk 1,5 x langzamer) en dit in de praktijk ook zo werkt, maken de meeste mensen eerder gebruik van de auto dan het Openbaar Vervoer. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... 000 mensen noodzakelijk is voor een oplossing van de doorstromingsproblemen van het verkeer rond Utrecht. ...
... Bovendien kan het de klachten verergeren bij mensen die al leiden aan een hartvaataandoening. ...
... Uit een onderzoek van de universiteiten van Duisburg-Essen en Düsseldorf blijkt ook dat mensen die op minder dan 200 meter van een snelweg wonen, veel meer kans hebben op verkalking van de kransslagaderen van het hart. ...
... Veel mensen zijn vanuit de stad in Vleuterweide komen wonen voor de groene omgeving. ...
... De belofte waar veel mensen voor naar Vleuterweide zijn getrokken zal worden gebroken. ...
... Op de site van A naar Belachelijk hebben ruim drieduizend mensen de petitie getekend tegen een weg door Vleuterweide. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... ,,Ook in Valkenburg heb ik de beelden gezien van mensen die uit protest in de bomen klommen. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... Zelfs de regen kon de bewoners uit Leidsche Rijn niet tegenhouden: bijna 600 mensen kwamen naar Vleuterweide om een signaal af te geven aan de politiek dat de plannen voor een snelweg door of langs Leidsche Rijn onaanvaardbaar zijn. ...
... Typisch een ver van "mijn bed" actie van mensen die er zelf niet wonen. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... Aanstaande zondag 17 mei willen we met zoveel mogelijk mensen op de Parkstrook bij het Gezondheidscentrum Vleuterweide, Vleuten een ludieke NO WAY! ...
... Wat we van u vragen is enkel uw aanwezigheid, want het aantal mensen is van cruciaal belang. ...
... Zegt het voort en stuur dit bericht door naar zoveel mogelijk mensen! ...