Zoeken


Resultaten voor 'meld':
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Dus meld je nu aan als vriend van de stichting door een geldelijke bijdrage te storten op:(binnenkort bekend) met vermelding van uw naam/straat/postcode/huisnummer en e-mail adres. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Hierin werd geen melding gemaakt van een verbinding A2-A12. ...
Doelstelling 21-04-2009
... Dus meld je nu aan als vriend van de stichting, klik hier voor meer informatie. ...
Donaties 21-04-2009
... Onder vermelding van: uw naam/straat/postcode/huisnummer en e-mail adres. ...
Nieuwsbrief 05-05-2009
... Via het onderstaande formulier kunt u zich direct aanmelden voor de nieuwsbrief die wij periodiek verzenden met daarin het laatste nieuws en de stand van zaken. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... De Startnotitie maakt melding van de beperkingen van de bak bij Amelisweerd als het gaat om verbreding. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Ook het reeds eerdere vermelde onderzoeksrapport van VROM14 geeft aan dat de PM10 norm een inadequaat beeld kan geven van de werkelijke gezondheidsrisico’s. ...
... Verder mag niet onvermeld blijven dat de (snel)weg door Leidsche Rijn van grotere nadelige invloed op de natuurwaarden van het Nationaal Landschap “Moerasterreinen langs de Bijleveld”en het Groene Hart. ...
... Er wordt in de Startnotitie niet vermeld wat de impact is binnen het zoekgebied op bestaande infrastructuren als gasleidingen, hoogspanningskabels, energieleidingen, waterleidingen e. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... brief van Wijkregisseur Maartje Hemmelder over plannen voor aanpassingen  Utr. ...
... brandbrief bewoners (bewoner Von Meyenfeldt) dat er niet wordt gereageerd op mailtjes aan Maartje Hemmelder. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Onder vermelding van: V. ...
Media 13-10-2009
RTL Nieuws: Uitgelekt rapport A27 wordt verbreed ipv alternatieven
... Vrijdag meldde RTL Nieuws dat de A27 door Amelisweerd wordt verbreed om het verkeer rondom Utrecht beter te laten doorstromen. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Vrijdag meldde RTL Nieuws dat de A27 door Amelisweerd wordt verbreed om het verkeer rondom Utrecht beter te laten doorstromen. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... , meldt u bij het gezondheidscentrum Vleuterweide bij een van onze medewerkers met de felgekleurde hesjes. ...