Zoeken


Resultaten voor 'maart':
Blogs 21-04-2009
... Blog PvdA Provinciale Staten (2 maart 2009). ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Vleuterweide liggen verschillende scholen direct aan of vlakbij een mogelijk tracé: het Amadeus College, Kindercluster Noord, Kindercluster Zuid, kinderdagverblijven, speciaal basisonderwijs Sint Maarten en de nog te bouwen school De Twaalfruiter in het deelgebied de Tuinlanden van Vleuterweide. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... 10 maart 2008 . ...
... brief van Wijkregisseur Maartje Hemmelder over plannen voor aanpassingen  Utr. ...
... brandbrief bewoners (bewoner Von Meyenfeldt) dat er niet wordt gereageerd op mailtjes aan Maartje Hemmelder. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Bekijk de reportage van verslaggever Maarten Fussel. ...
Media 13-05-2009
Provincie, kom eens naar Vleuterweide
... nl/artikel/2009/maart/09/provincie_kom_eens_naar_vleuterweide. ...