Zoeken


Resultaten voor 'komt':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Wij waarderen dat wethouder Bosch in zijn reactie op de geruchten meteen de garantie heeft gegeven dat er geen weg door Leidsche Rijn komt. ...
... Aangezien daartussen de wijk Vleuterweide ligt, is te verwachten dat de verbindingsweg dwars door Vleuterweide komt te lopen. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Nu komt de overheid met plannen om de bereikbaarheid van Utrecht te verbeteren. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... De verkeersbehoefte in 2020 komt in de Startnotitie echter verder niet aan bod. ...
Donaties 21-04-2009
... Om te zorgen dat er geen (snel)weg door Vleuterweide komt. ...
Statements 21-04-2009
... Maar als het aan de VVD ligt, komt er geen snelweg door Leidsche Rijn. ...
... De VVD vindt het belangrijk dat de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de provincie, de regio en de gemeente Utrecht tot een breed gedragen resultaat komt. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Een (snel)weg ruim om Vleuterweide heen leidt wellicht tot een iets langer tracé, maar voorkomt de enorme impact op een jonge woonwijk en leidt mogelijk tot minder hoge kosten omdat ondertunneling niet nodig is. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... In het Masterplan Leidsche Rijn is uitgegaan van een verkeerssituatie die sluipverkeer van de A2 naar de A12 zoveel mogelijk voorkomt. ...
Leidsche Rijn 17-05-2009
Leidsche Rijn is een wijk en nieuwbouwlocatie van en in de gemeente Utrecht, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Utrecht.
... De naam komt van het riviertje de Leidse Rijn, dat door het zuiden van de wijk stroomt. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... nl komt uw mail terecht bij de juiste raadsleden. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Er komt meer asfalt en minder groen. ...
... De oversteken rondom het winkelcentrum blijven onveilig, en er komt weer een gevaarlijk kruispunt terwijl dit de belangrijkste fietsroute voor jonge basisscholieren en middelbare scholieren is. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Aan de zuidzijde komt er een extra rijstrook per richting aan de A12. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... REGIO - Bewoners in Haarzuilens en Leidsche Rijn reageren nog voorzichtig op berichten dat er mogelijk geen snelweg door hun gebied komt. ...
... Pas als dan defenitief wordt besloten dat er geen weg komt, hangen bewoners de vlag uit. ...
... Dag allemaal, Ik hoor wethouder de Bont op de radio zeggen dat de snelweg er nooit komt. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Hoe komt dat? ...