Zoeken


Resultaten voor 'kinderen':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Dat betekent lekker buiten wonen, in een wijk met veel openbaar groen, veel waterlopen, mooie pleintjes en plantsoenen, volop speelplekken voor kinderen en een grote variatie aan woningen met een geheel eigen identiteit. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... De eventuele nut en noodzaak op verkeersgebied kunnen nooit opwegen tegen de inbreuk op de leefbaarheid van deze jonge wijk met veel kinderen. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Vleuterweide: een wijk vol jonge kinderen. ...
... Kinderen genieten van het buitenspelen. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Blootstelling aan geluid kan ook leiden tot een verminderd prestatievermogen bij kinderen. ...
... Volgens een studie gepubliceerd in de Lancet blijkt dat kinderen tussen de leeftijden 10 en 18 die binnen een afstand van 500 meter van een snelweg wonen, sprake is van een blijvende vermindering van de longfunctie. ...
... Van belang om te overwegen bij een (snel)weg in een kinderrijke woonwijk is dat bij een belangrijk deel van de ochtendspits de kinderen thuis zijn. ...
... Gedurende de avondspits zijn de kinderen eveneens thuis of spelen ze buiten. ...
... De Universiteit van Maastricht heeft aangetoond dat een snelweg door een woonwijk grote effecten heeft op de omwonende kinderen. ...
... normen zijn er uiteraard ook andere negatieve kwalitatieve effecten die een doorgaande (snel) weg door een dicht bevolkt gebied heeft op de directe omgeving zoals de gezondheid van opgroeiende kinderen en concentratie van kinderen op scholen. ...
... In dit verband vragen cliënten zich af wie is aansprakelijk voor de schade die kinderen in Vleuterweide zullen ondervinden aan luchtwegen bij en na de aanleg van een (snel)weg door of in de onmiddellijke nabijheid van hun woonwijk en of de betrokken overheden kunnen garanderen dat er ...
... geen nadelige gezondheidseffecten voor kinderen zullen optreden. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Bij toename verkeer komen fietsende kinderen in de verdrukking. ...
... Het vele omrijden verplaatst verkeersstromen met als gevolg meer drukte op de schoolgaande routes, meer gevaar voor kinderen. ...
... Verzoek rekening houden met uw jonge kinderen en met scholieren die nog geen verkeerservaring hebben. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... Lotje van Nimmerdor van Natuurlijk Vleuterweide: ‘We hebben een gemeenschappelijk doel: genieten van een prachtige omgeving, deze behouden, zodat onze kinderen er gezond kunnen opgroeien. ...
Media 29-05-2009
Indeling parkstrook bekend
... Parkstrook Noord is de strook ter hoogte van de Hoven en is in de plannen bedoeld voor oudere kinderen en honden. ...
... Parkstrook Zuid is de strook waar nu de Hema op staat die tzt verdwijnt, en deze speeltuin is bedoeld voor jonge kinderen . ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... De parkstrook zou voor alle kinderen dé speelplek van de wijk kunnen worden. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... De enorme groep volwassenen en kinderen vormden op de parkstrook -het beoogde trace voor de snelweg- gezamenlijk het woord No Way! ...