Zoeken


Resultaten voor 'infrastructurele':
Statements 21-04-2009
... Als je plannen infrastructurele plannen maakt ter bevordering van de de mobiliteit zul je vaak weerstand ondervinden door direct belanghebbenden. ...
... Dat bewoners tegen een weg door Vleuterweide zijn is vanuit de bewoners begrijpelijk maar als je werkelijk infrastructurele plannen wilt veranderen vraagt dat een geco√∂rdineerde inzet, visie maar vooral ook het aandragen van goede alternatieven. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... De inrichting van deze weg verdient zorgvuldige aandacht gezien de bestaande infrastructurele verbinding dichtbevolkte omgevingen doorkruist. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... A12 Centraal is te zien als een uitnodiging en een uitdagende opgave voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing en vermindering van de barri√®rewerking als onderdeel van de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen. ...