Zoeken


Resultaten voor 'informatie':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Vleuterweide heet u van harte welkom op deze informatieve website! ...
... Vleuterweide wil u op deze site en op het forum informatie bieden over de plannen van de overheid en de mogelijkheden die u als burger heeft om uw leefomgeving te behouden. ...
Disclaimer 05-05-2009
... Hoewel wij grote zorg besteden aan de kwaliteit van deze website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. ...
... De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. ...
... Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. ...
... Indien je vanuit jouw vakgebied of netwerk informatie hebt, die nuttig kan zijn voor de Stichting of de projecten van de Stichting. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Bovendien ontbreekt nog veel informatie. ...
... Ook in de file-top 50 van 2008 van de verkeersinformatiedienst komen maar 2 files voor die naar of op de ring voorkomen, tegenover 10 files in de top-50 die vanuit de ring naar alle andere windrichtingen optreden. ...
Bestuur 17-05-2009
... In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. ...
... Indien je vanuit jouw vakgebied of netwerk informatie hebt, die nuttig kan zijn voor de Stichting of de projecten van de Stichting. ...
Doelstelling 21-04-2009
... Dus meld je nu aan als vriend van de stichting, klik hier voor meer informatie. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... - Inspraak  raadsinformatieavond, laat voor dinsdag 16 december je mening weten! ...
... SNV spreekt dinsdag 16 december de gemeenteraad toe tijdens de Raadsinformatieavond over dit onderwerp. ...
Overige documenten busbaan Vleuterweide 08-09-2015
... Presentatie Informatieavond 2014 10 14. ...
... Verslag informatieavond gemeente Utrecht op 14 okt 2014. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... Vleuterweide spreekt in bij Raadsinformatieavond gem Utrecht. ...
... Verzoek aan wethouder L v Hooijdonk om informatie over besluitvormingstraject . ...
Media 04-11-2009
Verklaring Wethouder De Bondt 3-11-2009
... nl/media/userfiles/media/Achtergrondinformatie%20Voorkeursrichting%203%20nov%202009. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Vleuterweide ziet op basis van de recente informatie verstrekt door VERDER * nog steeds geen noodzaak voor een (snel)weg door of langs Vleuterweide. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze fractievoorzitter Gilbert Isabella 06-52320429 of onze woordvoerder Verkeer Bert van der Roest 06-53377372. ...
Media 21-04-2009
VAR Informatieavond snelweg door Vleuterweide
... VAR Informatieavond snelweg door Vleuterweide. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... Voor informatie over deze laatste kunt u terecht bij www. ...
... Meer informatie over VERDER kunt u vinden op www. ...
Media 22-04-2009
Ring Utrecht informatieavonden
... Ring Utrecht informatieavonden. ...
... Tijdens de avonden wordt de inhoud van het project toegelicht via een informatiemarkt. ...
... De informatieavonden beginnen om 18. ...
... nl/media/files/Informatieavonden_Startnotitie. ...