Zoeken


Resultaten voor 'hulp':
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Wij hebben uw hulp en kennis nodig om ons doel te bereiken! ...
... Uw hulp is belangrijk en stelt ons instaat om daadkrachtig op te treden en onze gezamenlijke belangen te behartigen. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Met behulp van het verder stimuleren van telewerken kunnen pieken in het verkeer gereduceerd worden. ...
Bestuur 17-05-2009
... Wij hebben uw hulp en kennis nodig om ons doel te bereiken! ...
Doelstelling 21-04-2009
... Uw hulp is onmisbaar en stelt ons instaat om daadkrachtig op te treden en onze gezamenlijke belangen te behartigen. ...
Donaties 21-04-2009
... Alleen door financiële hulp van donateurs kan Natuurlijk! ...
... Uw hulp is onmisbaar en stelt ons in staat om daadkrachtig op te treden en uw belangen te behartigen. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... Vleuterweide uw hulp inroepen om voor deze datum nog een vuist te maken en kracht te zetten bij de vele inspraakreacties. ...