Zoeken


Resultaten voor 'hoogte':
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Vrienden van de stichting worden per e-mail van het laatste nieuws op de hoogte gesteld. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Het moge duidelijk zijn dat als de bewoners hiervan vooraf van op de hoogte waren, velen niet de keuze zouden hebben gemaakt tot aankoop van een woning in Vleuterweide. ...
Statements 21-04-2009
... "Juist dat zijn ook de redenen om de A2 ter hoogte van Leidsche Rijn te overkappen, en dan ga je een paar kilometer verderop een nieuwe snelweg aanleggen? ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Onderzocht moet worden om het raadzaam is in Oudenrijn te investeren en verder de hoogte in te gaan (net als bij het Prins Clausplein). ...
... De omgeving van Oudenrijn biedt mogelijkheden tot uitbreiding en bouw in de hoogte. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Een voorbeeld van een aanpassing is het realiseren van een doorgaande fietsroute en een fietsstraat ter hoogte van het winkelcentrum. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Dit wordt bijvoorbeeld bereikt door het realiseren van een doorgaande fietsroute en een fietsstraat ter hoogte van het winkelcentrum. ...
... SNV heeft getracht de gemeente Utrecht van deze betere alternatieven op de hoogte te brengen maar krijgt hierop tot op heden geen enkele respons. ...
Media 16-01-2013
13-11-'12 verkeer vleuterweide
... We houden u op de hoogte. ...
Media 16-01-2013
16-01-'13 Volg ons op twitter en facebook
...  Like onze Facebookpagina zodat u altijd op de hoogte blijft van het laatste nieuws. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... nl graag op de hoogte van alle ontwikkelingen. ...
Media 29-05-2009
Indeling parkstrook bekend
... Parkstrook Noord is de strook ter hoogte van de Hoven en is in de plannen bedoeld voor oudere kinderen en honden. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... “We zijn uit Maarssenbroek vertrokken vanwege de geluidsoverlast van het spoor en de A2 en nu dreigt hier eenzelfde situatie te ontstaan, zonder dat wij hiervan op de hoogte waren toen we ons huis kochten. ...