Zoeken


Resultaten voor 'geluidshinder':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Denk hierbij aan fijnstof, geluidshinder, stankoverlast, verdwijnen en aantasting van natuur, kortom een aantasting van uw leefklimaat! ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliƫnten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... 2 Verstoring/Geluidshinder. ...
... Een enorme toename van geluidshinder is te verwachten in het nu rustige en groene Vleuterweide. ...
... In meerdere onderzoeken is aangetoond dat geluidshinder op verschillende wijze de gezondheid aantast. ...