Zoeken


Resultaten voor 'gebruik':
Disclaimer 05-05-2009
... Voor gebruik door derden is toestemming vereist. ...
Inspraakreactie 03-12-2014
... december 2008 (hierna “Startnotitie) en maken wij gebruik van de inspraakprocedure die hiervoor is ingesteld. ...
Downloads 08-05-2009
... "Het werkdocument is een uitgebreide inspraakreactie die iedereen mag gebruiken als inspiratiebron of om teksten uit te kopiëren voor de eigen inspraakreactie. ...
... U kunt hierop wachten, maar u kunt in de tussentijd natuurlijk het werkdocument gebruiken om uw eigen inspraakreactie vorm te geven! ...
Statements 21-04-2009
... provincie als uitgangspunt heeft dat het Openbaar Vervoer een langzamer vervoermiddel mag zijn dan de auto (namelijk 1,5 x langzamer) en dit in de praktijk ook zo werkt, maken de meeste mensen eerder gebruik van de auto dan het Openbaar Vervoer. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van het oude A2 tracé voor bestemmingsverkeer. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Daarbij dient een zorgvuldige besluitvorming te voorkomen dat “trucs” zoals geluiddempend asfalt worden gebruikt vanwege de in het geding zijnde gezondheid van de bewoners van Leidsche Rijn. ...
... Het gaat hierbij om de stank van (vracht)autoverkeer die van de weg gebruik maken. ...
... Het gaat hierbij om verlichting van de weg en de verlichting van (vracht)auto’s die van de weg gebruik maken. ...
Tussen Vleuterweide en Haarzuilens 02-07-2009
... Nu al wordt het gebied veelvuldig gebruikt voor een fietstochtje om er even uit te zijn. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Verkeer uit Vleuterweide zal vaker gebruik maken van route door het oude dorp Vleuten. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... In de komende jaren neemt het autogebruik verder toe. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Net zoals wij voorstander zijn van de vele investeringen die worden aangekondigd om het gebruik van de fiets te stimuleren. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide
... Om de plannen van Rijkswaterstaat te dwarsbomen, gebruikt de Stichting Natuurlijk Vleuterweide het recht om in te spreken. ...
Veelgebruikte termen 05-10-2009