Zoeken


Resultaten voor 'gaat':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... In een Startnotitie leest u precies wat het voornemen van de overheid mbt de infrastructuur inhoudt, wat er onderzocht gaat worden, wat de achtergronden en uitgangspunten hiervan zijn en welke (milieu)effecten worden onderzocht. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... In Badhoevedorp heeft men nu besloten om de A9 die nu dwars door een woonwijk heengaat, om de stad heen te leiden. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Daarbij gaat het “Voorstel voor het VERDERpakket” van de UVVB - waarvan de Startnotitie toch onderdeel is - ervan uit dat bij duurzame ingrepen wordt gekozen volgens het adagium “Nieuwe wegen? ...
... Zoals gezegd gaat de Startnotitie aan deze aspecten ten onrechte geheel voorbij, is in strijd met de diverse stappen van de landelijk gehanteerde Ladder van Verdaas en in strijd met het overheidsprogramma VERDER ...
... Dit gaat ten koste van de bestaande functies zoals de sportparken, Leidsche Rijn park en parallel lopende fiets en wandelstructuren en de overige ruimtelijke aanwezige functies binnen deze zone. ...
... De Startnotitie gaat uit van het doel om in 2020 een betrouwbare en vlotte doorstroming te realiseren, maar de vervoersbehoefte dan en nu is niet inzichtelijk gemaakt. ...
... Gelet hierop gaat de Startnotitie uit van verkeerde uitgangspunten althans is onvoldoende duidelijk waarop de Startnotitie in dit licht is gebaseerd. ...
... Dat leidt tot gevaarlijke situaties als iemand op de rem gaat voor deze uitvoegstrook. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... De Startnotitie maakt melding van de beperkingen van de bak bij Amelisweerd als het gaat om verbreding. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Het gaat hierbij om de stank van (vracht)autoverkeer die van de weg gebruik maken. ...
... Het gaat hierbij om verlichting van de weg en de verlichting van (vracht)auto’s die van de weg gebruik maken. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Ook het bereiken van de A12 gaat via deze omweg. ...
... Moersbergen gaat uitkijken op maar liefst 6 wegbanen. ...
Media 07-09-2009
Animatie film nieuwe (winkel)centrum Vleuterweide
... Op deze mooie animatie film kun je goed zien hoe het nieuwe centrum Vleuterweide ongeveer gaat worden. ...
... Op deze mooie animatie film kun je goed zien hoe het nieuwe centrum Vleuterweide ongeveer gaat worden:. ...
Media 10-07-2009
OV-variant blijft op tafel
... De verwachting is dat in het najaar bekend wordt hoe de voorkeursvariant er uit gaat zien. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “De ruimtelijke opgave en de maatschappelijke weerstand is zo groot dat als het gaat om nieuwe. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... Ze hopen dat de politiek gehoor gaat geven aan hun oproep en de mogelijke weg door Leidsche Rijn definitief in de prullenbak belandt, zodat ook de toekomst van deze bewoners er wat zonniger uit gaat zien. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Vleuterweide gaat er daarom vanuit dat de Utrechtse Gemeenteraad haar eerder gedeelde visie nu kracht bijzet door verdere studies naar een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn niet te steunen. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... Het eindresultaat gaat fantastisch worden en zal vanuit de lucht worden vastgelegd! ...
Media 13-05-2009
Inspraakavond inrichting Parkstrook
... De inspraakavond gaat zowel over het gedeelte ten noorden van de gerealiseerde parkeervoorziening als het gedeelte ten zuiden hiervan. ...
... De inspraakavond gaat over dit voorlopig ontwerp. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... Het gaat om het doortrekken van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), ook bekend als de N230 of Zuilense Ring, naar de A12. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... Omdat het hierbij gaat om vrijwel alle (snel)wegen en knooppunten in de regio Midden-Nederland, is gekozen voor een praktische onderverdeling van het gebied. ...