Zoeken


Resultaten voor 'financiële':
Donaties 21-04-2009
... Alleen door financiële hulp van donateurs kan Natuurlijk! ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Het niet halen van genoemde doelen kan leiden tot financiële consequenties voor Utrecht. ...