Zoeken


Resultaten voor 'fel':
Statements 21-04-2009
... "GroenLinks is fel tegen nieuwe wegen dwars door Leidsche Rijn en Amelisweerd. ...
... De planstudie voor de Ring Utrecht mag niet van tafel, omdat de de investering van 1,2 miljard Euro in de infrastructuur rond Utrecht echt nodig is. ...
... De planstudie mag niet van tafel, ook al is deze variant ongewenst. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Hoe kan het dat de volledige A2½ van tafel is en nu een weg dwars door Vleuterweide / Leidsche Rijn wel een oplossing zou gaan bieden voor potentiële verkeersproblemen? ...
... De Startnotitie beoogt extreme varianten op tafel te leggen, toch gaan alle varianten ervan uit om verkeer door Utrecht (inclusief De Meern en Vleuten) / Nieuwegein / Maarssen heen te leiden. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Zoals u ongetwijfeld weet is de Utrechtse gemeenteraad en B&W tegen een weg door Vleuterweide. ...
... Als er straks een doorgaande (snel)weg door de woonwijk wordt overwogen, zal dit ongetwijfeld een negatief effect hebben op de aanvoer en afvoer van verkeersstromen in de wijk. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... brandbrief bewoners (bewoner Von Meyenfeldt) dat er niet wordt gereageerd op mailtjes aan Maartje Hemmelder. ...
Media 13-10-2009
RTL Nieuws: Uitgelekt rapport A27 wordt verbreed ipv alternatieven
... Daarmee zouden andere varianten van tafel zijn. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Daarmee zouden andere varianten van tafel zijn. ...
... Maar een optie om de A2 op termijn te ontlasten via een weg door de woonwijk Leidsche Rijn, blijft voor de lange termijn op tafel, aldus de woordvoerder. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Al in februari 2008 toen deze optie voor het eerst ter tafel kwam hebben wij ons hier hard tegen uitgesproken. ...
Media 10-07-2009
OV-variant blijft op tafel
... OV-variant blijft op tafel. ...
... Hierdoor blijft de forse OV-variant op tafel bij het zoeken naar een oplossing voor de bereikbaarheid in de regio Utrecht. ...
Media 17-05-2009
Video actie vanuit de lucht
... Gefeliciteerd met de actie NO WAY vanmorgen. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... , meldt u bij het gezondheidscentrum Vleuterweide bij een van onze medewerkers met de felgekleurde hesjes. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... De stad Utrecht is altijd fel tegen het doortrekken geweest, maar andere gemeenten hebben er wel oren naar. ...