Zoeken


Resultaten voor 'ernstige':
Statements 21-04-2009
... De VVD maakt zich ernstige zorgen over het verzet tegen de planstudie. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... van een (snel)weg dwars door een woonwijk zo veel mogelijk te voorkomen om niet te zeggen ten allen tijde gelet op de aangehaalde voorbeelden van misstanden in andere steden en de te verwachten ernstige gezondheidsgevolgen. ...
... Verwezenlijking van de (snel)weg zal ernstige geluidhinder ter plaatse van de woningen in Leidsche Rijn betekenen. ...
... De constante geluidsoverlast vormt een continue (óók in de avond en nacht) zeer ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de bewoners. ...
... Gelet hierop lijkt op voorhand vast te staan dat een (snel)weg nabij een woonwijk voor ernstige geluidoverlast zal zorgen en in strijd is met artikel 8 EVRM. ...
... Een weg dwars door de wijk leidt tot ernstige belemmering van de diverse voorzieningen in de wijk. ...
... Aanleg van een (snel)weg dwars door dit deel van de stad tast deze groenvoorziening in ernstige mate aan. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn. ...