Zoeken


Resultaten voor 'elkaar':
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Onderling worden de activiteiten op elkaar afgestemd zodat er geen zaken dubbel worden gedaan en dat men elkaar optimaal kan ondersteunen. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Waarom wordt het doortrekken van de NRU niet vergeleken met de A2½ in het MER of worden beide opties niet naast elkaar gezet in doorrekening van verkeersmodellen? ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Hierdoor worden stad en land bij Amelisweerd weer met elkaar verbonden. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... De problemen op de A27 zijn vooral het gevolg van de grote stromen verkeer die hier door elkaar moeten weven, en de nabijheid van de twee grote knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. ...
... Daar staat echter tegenover dat diezelfde aanpassing is aan te grijpen om in de eindsituatie, via een overkapping of iets dergelijks, de stad en Amelisweerd veel beter met elkaar te verbinden dan momenteel nog het geval is. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... Maatregelen worden daarbij zoveel mogelijk met elkaar gecombineerd. ...