Zoeken


Resultaten voor 'dubbel':
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Onderling worden de activiteiten op elkaar afgestemd zodat er geen zaken dubbel worden gedaan en dat men elkaar optimaal kan ondersteunen. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Bij een Klaverblad structuur is er sprake van dubbele bezetting van infrastructuur door onnodige “weef”verrichtingen en moet met name het zwaardere verkeer flink snelheid terug nemen om de scherpe bocht te nemen. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... 7 Dubbellaags Amelisweerd. ...
... Wij stellen voor om de mogelijkheden te bekijken voor dubbellaagse verkeersstromen. ...
... Op deze manier hoeft het gebied Amelisweerd niet verder aangesproken te worden en biedt dubbellaags verkeer eveneens de gelegenheid om doorgaand en afslaand verkeer te scheiden. ...
... 8 Dubbellaags A2. ...
... Een dubbellaagse verkeersstroom zou een oplossing kunnen zijn. ...