Zoeken


Resultaten voor 'dorps':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Door de Gemeente Utrecht wordt de wijk gekenmerkt als ruim van opzet, veel groen en een dorps karakter (bron: www. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... De wijk heeft een knusse en dorpse sfeer. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliƫnten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Een weg door Vleuterweide splitst de wijk in twee stukken en ontneemt de wijk van het dorpse gevoel, uitstraling en de sociale samenhang. ...
... Een weg door Vleuterweide splitst de wijk in twee stukken en ontneemt de wijk van het dorpse gevoel en de sociale samenhang. ...
... Bewoners zijn naar Vleuterweide verhuisd om dat dorpse gevoel te vinden, niet om binnen korte tijd na intrek een drukke (snel)weg voor de deur te hebben. ...
... Met welke argumenten kunt u de aanleg van een mogelijke (snel)weg onderbouwen aan de bewoners van een wijk die bewust gekozen hebben voor een woonwijk met een dorps karakter? ...
Vleuterweide 17-05-2009
Vleuterweide is een deelplan van de Vinex-locatie Leidsche Rijn, in de Nederlandse gemeente Utrecht. Vleuterweide is gelegen tussen de dorpskernen van Vleuten, De Meern en Harmelen, en maakt deel uit van de wijk Vleuten-De Meern.
... Vleuterweide is gelegen tussen de dorpskernen van Vleuten, De Meern en Harmelen, en maakt deel uit van de wijk Vleuten-De Meern. ...
... Het belangrijkste kenmerk van deze wijk is het "dorpse" karakter. ...
De Tuinlanden 17-05-2009
Dit deelgebied in het zuidoosten van Vleuterweide begint steeds vastere vormen aan te nemen.
... Net zoals in de overige deelgebieden van Vleuterweide krijgt De Tuinlanden een dorps karakter. ...
De Boomgaarden 17-05-2009
De Boomgaarden, gelegen in het zuidwesten van Vleuterweide, is de eerste wijk die gebouwd is. Eind 2004 was het grootste gedeelte van de huizen bewoond. Het is een kindvriendelijke dorpse wijk met speelterreinen en straks zit- en visplekken langs het riviertje de Heycop, dat de wijk begrenst. De sfeer is er dorps, door de verschillende woningtypen, de korte gebogen straatjes, het vele groen en de fiets- en wandelpaden. Er is rekening gehouden met bestaande landschapselementen, zoals de oude perenboomgaarden en de Heycop.
... Het is een kindvriendelijke dorpse wijk met speelterreinen en straks zit- en visplekken langs het riviertje de Heycop, dat de wijk begrenst. ...
... De sfeer is er dorps, door de verschillende woningtypen, de korte gebogen straatjes, het vele groen en de fiets- en wandelpaden. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Deze inrichting is passend bij het dorpse karakter van het centrum en oogt veel aantrekkelijker voor winkelend publiek. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Verzoek voor meer groen en meer dorpse sfeer (dat ontmoedigt hardrijders en sluipverkeer). ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... We hebben gekozen voor dorps wonen, zoals dat zo mooi in de brochures werd geschetst. ...