Zoeken


Resultaten voor 'delen':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... De plek waar we onze krachten bundelen en ons gezamenlijk inzetten voor natuur en leefomgeving. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. ...
... Het werven van donateurs voor de stichting en overige mogelijke middelen. ...
... Goede mogelijkheden biedt de krachten te bundelen; ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... In diezelfde Startnotitie wordt echter reeds een oordeel gevormd over onderdelen van de infrastructuur. ...
... Dat inzicht is nodig om de variant te bepalen, waarin de minste nadelen gepaard gaan met de grootste voordelen. ...
... Zoals beschreven is dit niet mogelijk en zullen alle effecten van alle reële varianten en onderdelen van varianten bepaald moeten worden. ...
... Echter onderdelen uit deze variant kunnen best toepasbaar zijn zonder extreme nadelige effecten te veroorzaken. ...
... Deze vraag is essentieel om de verschillende alternatieven reëel te kunnen beoordelen en daarop te kunnen reageren. ...
... Mogelijk zijn delen van de ‘extreme varianten’ helemaal niet nodig door de bestaande knelpunten op te lossen. ...
... Het voorkeursalternatief bestaat uit de meest kansrijke onderdelen uit de alternatieven. ...
Bestuur 17-05-2009
... De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. ...
... Het werven van donateurs voor de stichting en overige mogelijke middelen. ...
Donaties 21-04-2009
... Denk aan kosten voor de oprichting van de stichting bij notaris, het inhuren van adviseurs, het doen van noodzakelijk onderzoek, de communicatie middelen richting belanghebbenden etc. ...
Statements 21-04-2009
... De methodiek die gevolgd wordt in de Startnotitie om de meest extreme vorm van de variant te bekijken om daarna te kiezen voor een combinatie van de meest kansrijke delen zorgt voor teveel onrust in de stad. ...
... We zullen deze alternatieven zeer serieus beoordelen en waar mogelijk met goede adviezen aanvullen. ...
... Fijnstof, geluid, minder openbaar groen, horizonvervuiling, de barrierewerking zijn maar enkele nadelen van een (nieuwe) rijksweg door bewoond gebied te noemen. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... 9 Bundelen infrastructuur (spoorverbinding Woerden/Harmelen-Breukelen). ...
... Het spoortracé Woerden/Harmelen – Amsterdam biedt mogelijkheden om het bestaande spoortracé te bundelen met een doorgaande (snel)weg. ...
... Deels is het mogelijk om infrastructuur te bundelen met de Betuwe-spoorlijn. ...
Leidsche Rijn 17-05-2009
Leidsche Rijn is een wijk en nieuwbouwlocatie van en in de gemeente Utrecht, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Utrecht.
... Het totale nieuwbouwproject omvat ook delen van de nieuwe wijk Vleuten-De Meern. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Ondanks enkele lapmiddelen is de verkeerssituatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat er aanpassingen nodig zijn. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Ondanks enkele lapmiddelen is de situatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat de huidige situatie aangepast moet worden. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... De streefwaarden uit de Nota Mobiliteit worden op grote delen van het traject gehaald. ...