Zoeken


Resultaten voor 'bron':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... In de startnotitie Ring Utrecht is bekend gemaakt dat dat een onderzoek is gestart naar het doortrekken van de Noordelijke Randweg Utrecht naar de A12 (bron artikel AD). ...
... Door de Gemeente Utrecht wordt de wijk gekenmerkt als ruim van opzet, veel groen en een dorps karakter (bron: www. ...
Downloads 08-05-2009
... "Het werkdocument is een uitgebreide inspraakreactie die iedereen mag gebruiken als inspiratiebron of om teksten uit te kopiëren voor de eigen inspraakreactie. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Deze prachtige parken (Leidsche Rijn Park met herstel van het oorspronkelijke landschap) is een belangrijke bron van leefkwaliteit, recreatie en natuur voor dit westelijke deel van de stad. ...
De Hoven 17-05-2009
Het meest stadse deel van Vleuterweide wordt gevormd door Het Centrum & De Hoven. Deze buurten worden aan de noordoostkant begrensd door de Europaweg en het Leidsche Rijn Park.
... Bron: www. ...
De Rietvelden 17-05-2009
De Rietvelden ligt in het meest westelijke deel van Vleuterweide. Het ligt erg laag, daarom speelt water er een belangrijke rol.
... Bron: www. ...
De Tuinlanden 17-05-2009
Dit deelgebied in het zuidoosten van Vleuterweide begint steeds vastere vormen aan te nemen.
... Bron: www. ...
De Hagen 17-05-2009
De Hagen is de kleinste woonbuurt van Vleuterweide die wordt gerealiseerd aan de oostzijde van de bestaande wijk Achter ’t Spoor in Vleuten. Aan de zuidzijde grenst deze wijk straks aan Het Centrum & De Hoven. Met dit plan, dat bestaat uit 122 woningen en een brandweergarage, wordt de wijk Achter ’t Spoor ‘afgewerkt’, als het ware omzoomd aan de oost- en zuidzijde.
... bron: www. ...
De Boomgaarden 17-05-2009
De Boomgaarden, gelegen in het zuidwesten van Vleuterweide, is de eerste wijk die gebouwd is. Eind 2004 was het grootste gedeelte van de huizen bewoond. Het is een kindvriendelijke dorpse wijk met speelterreinen en straks zit- en visplekken langs het riviertje de Heycop, dat de wijk begrenst. De sfeer is er dorps, door de verschillende woningtypen, de korte gebogen straatjes, het vele groen en de fiets- en wandelpaden. Er is rekening gehouden met bestaande landschapselementen, zoals de oude perenboomgaarden en de Heycop.
... Bron: www. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... Bron: http://www. ...
Media 17-05-2009
Video actie vanuit de lucht
... Bron: YouTube. ...
Media 28-05-2009
Actie tegen aanleg snelweg (RTV Utrecht)
... Bron: http://www. ...
Media 13-05-2009
Inspraakavond inrichting Parkstrook
... Bron: http://www. ...