Zoeken


Resultaten voor 'bereikbaarheid':
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Nu komt de overheid met plannen om de bereikbaarheid van Utrecht te verbeteren. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... In dit verband is van belang dat de Startnotitie onderdeel is van het samenwerkingsprogramma VERDER en dat in de Startnotitie wordt gesteld dat “er aandacht is voor een palet aan maatregelen voor de bereikbaarheid van deze regio (Utrecht) en wel “Vanuit diverse vervoersmodaliteiten…”. ...
... Allereerst is opmerkelijk dat de probleemstellingen van VERDER (“bereikbaarheid van de regio”) en van de Startnotitie (“doorgaand verkeer” (pag. ...
... Tevens is het doel van de pakketstudies te komen tot besluitvorming over de uitvoering van andersoortige maatregelen ten behoeve van de verbetering van de auto-, OV- en fietsbereikbaarheid in de regio Utrecht. ...
... In de Startnotitie (p 38) is aangegeven dat de voorkeursvariant gelijk is aan een alternatief dat in voldoende mate de bereikbaarheidsproblematiek oplost, voldoende goed is ingepast binnen wet- en regelgeving, uitvoerbaar en maakbaar is, en past binnen het beschikbare budget. ...
... Kunnen wij de Bereikbaarheidsmonitor Utrecht 2007 ontvangen waaraan in de Startnotitie gerefereerd wordt? ...
... Momenteel is alleen de Bereikbaarheidsmonitor Utrecht 2006 op de internet site van Rijkswaterstaat te vinden. ...
Persberichten 21-04-2009
... Economie vraagt om bereikbaarheid. ...
... Eerste pakket bereikbaarheidsmaatregelen vastgesteld. ...
... bereikbaarheid van Utrecht tijdens de PS vergadering van 23 februari 2009. ...
Statements 21-04-2009
... De PvdA wil met name dat in het kader van bereikbaarheid van Midden Nederland de ambitie qua groei van het Openbaar Vervoer sterk wordt verhoogd. ...
... Vooral het voorrang geven van vertramming kan een gunstig effect hebben op betere bereikbaarheid voor de stad en dus ook voor de regio. ...
... Ook verdere experimenten met gratis openbaar vervoer en bedrijfs OV-kaarten moeten meegenomen worden in het bereikbaarheidsoffensief. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Splitsing van de wijk betekent moeilijke bereikbaarheid van de sociale voorzieningen (scholen, speelplaatsen, sportvoorzieningen, educatieve bouwspeelplaats, gezondheidscentra, buurtcentra en cultuurcampus). ...
... Momenteel zijn de Haarrijnse Rading en de Veldhuizerweg de belangrijkste verkeersaders voor de bereikbaarheid van Vleuterweide. ...
... Een mogelijke (snel)weg door Vleuterweide heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke voorzieningen, zoals het nieuwe winkelcentrum, de scholen, sportfaciliteiten en gezondheidscentrum. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... We verwachten van de wethouder inzet voor maximale veiligheid, goede bereikbaarheid voor omwonenden en bezoekers van het winkelcentrum in Vleuterweide. ...
Overige documenten busbaan Vleuterweide 08-09-2015
... de busbaan Vleuterweide en bereikbaarheid van het winkelcentrum Vleuterweide. ...
... Rapport Bereikbaarheid WC Vleuterweide Goudappel Coffeng 2012 10 02. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... Met het akkoord over een extra Rijksbijdrage van 110 miljoen EURO voor een tramverbinding tussen Utrecht CS en het Utrecht Science Park wordt ook de bereikbaarheid van één van de belangrijkste economische kernlocaties in de provincie flink verbetert. ...
Media 28-11-2010
10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27
... Dat plan, om de bereikbaarheid van Utrecht te vergroten, bestaat uit de verbreding van de A27, een ecoduct bij Amelisweerd en de opwaardering van de Noordelijke Randweg tot een autoweg. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... De PvdA is verheugd dat de wegen door Leidsche Rijn en door Amelisweerd niet langer als serieuze oplossing worden gezien om de bereikbaarheid in de regio Utrecht te verbeteren. ...
... De PvdA is van mening dat er snel maatregelen nodig zijn voor verkeer en vervoer in Midden-Nederland om de bereikbaarheid te verbeteren. ...
Media 10-07-2009
OV-variant blijft op tafel
... Hierdoor blijft de forse OV-variant op tafel bij het zoeken naar een oplossing voor de bereikbaarheid in de regio Utrecht. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “Wij zijn van mening dat voor de Ring Utrecht nog geen voorkeursalternatief kan worden gepresenteerd, omdat geen van de alternatieven tot een oplossing leidt van het bereikbaarheidsprobleem. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... In het rapport staan ook ideeen over het verbeteren van de bereikbaarheid van Knooppunt Hoevelaken. ...
Media 13-05-2009
Provincie, kom eens naar Vleuterweide
... LEIDSCHE RIJN - Statenleden van de provincie Utrecht die zich laten informeren over de bereikbaarheidsproblemen en niet naar het bedreigde Vleuterweide komen - dat kan natuurlijk niet, vindt Lotje van Nimmerdor van Natuurlijk! ...