Zoeken


Resultaten voor 'achter':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... In een Startnotitie leest u precies wat het voornemen van de overheid mbt de infrastructuur inhoudt, wat er onderzocht gaat worden, wat de achtergronden en uitgangspunten hiervan zijn en welke (milieu)effecten worden onderzocht. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Op dit punt lijkt in de Startnotitie al een beslissing te zijn genomen over de richting van de voorkeursalternatieven, wat indruist tegen de gedachte achter de Startnotitie. ...
... Zelfs in het geval berekeningen zouden uitwijzen dat het mogelijk is dan nog is voornoemde gang van zaken in strijd met de ratio achter de (eu-richtlijn) luchtkwaliteitregels van “schonere lucht voor meer mensen. ...
... Automobilisten gaan plotseling op de rem en veroorzaken vervolgens een file achter zich. ...
... Kunnen wij inzage krijgen in de details achter de keuze voor het niet verbreden van Amelisweerd bij het doorgaan van “variant A volle ring”? ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Door een verbinding van de A15 naar de A18 te maken, wordt dit een volwaardige achterland verbinding voor Rotterdam. ...
De Hagen 17-05-2009
De Hagen is de kleinste woonbuurt van Vleuterweide die wordt gerealiseerd aan de oostzijde van de bestaande wijk Achter ’t Spoor in Vleuten. Aan de zuidzijde grenst deze wijk straks aan Het Centrum & De Hoven. Met dit plan, dat bestaat uit 122 woningen en een brandweergarage, wordt de wijk Achter ’t Spoor ‘afgewerkt’, als het ware omzoomd aan de oost- en zuidzijde.
... De Hagen is de kleinste woonbuurt van Vleuterweide die wordt gerealiseerd aan de oostzijde van de bestaande wijk Achter ’t Spoor in Vleuten. ...
... Met dit plan, dat bestaat uit 122 woningen en een brandweergarage, wordt de wijk Achter ’t Spoor ‘afgewerkt’, als het ware omzoomd aan de oost- en zuidzijde. ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
... Hierop hebben wij een oproep gedaan in de media richting onze achterban. ...
... Met de feedback v onze achterban heeft een stedenbouwkundige ontwerpen gemaakt die wij hebben ingediend. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Laat duidelijk uw gegevens achter. ...
Media 04-11-2009
Verklaring Wethouder De Bondt 3-11-2009
... nl/media/userfiles/media/Achtergrondinformatie%20Voorkeursrichting%203%20nov%202009. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... Die besloot deze week toch de gevolgen van deze weg te laten onderzoeken: "Hoe moet ik aan mijn achterban uitleggen dat politieke partijen die verklaard hebben tégen de snelweg te zijn, vervolgens diezelfde weg niet uit het -dure- onderzoek schrapten toen ze de kans kregen? ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... Vleuterweide: ‘Hoe moet ik aan mijn achterban uitleggen dat politieke partijen die verklaard hebben tégen de snelweg te zijn, vervolgens diezelfde weg niet uit het –dure- onderzoek schrapten toen ze de kans kregen? ...
... De bewoners gingen na afloop van hun actie, net toen de zon achter de regenwolken tevoorschijn kwam, met een samenhorig en strijdlustig gevoel weer naar huis. ...
Media 21-04-2009
Hart van Nederland: Snelweg door de achtertuin
... Hart van Nederland: Snelweg door de achtertuin . ...
Veelgebruikte termen 05-10-2009