Zoeken


Resultaten voor 'Stichting':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Persbericht Stichting Natuurlijk! ...
... Stichting Natuurlijk! ...
Inspraakreactie 03-12-2014
... Hierbij verwijzen wij graag naar de website van de stichting www. ...
... nl  en de aan de stichting geliëerde petitie website www. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. ...
... Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat! ...
... De Stichting bestaat daarnaast uit de verschillende Commissies:. ...
... Informeren van Vrienden van de stichting en overige belanghebbenden. ...
... Het werven van donateurs voor de stichting en overige mogelijke middelen. ...
... Indien je vanuit jouw vakgebied of netwerk informatie hebt, die nuttig kan zijn voor de Stichting of de projecten van de Stichting. ...
... Waarom een Stichting? ...
... De belangrijkste argumenten voor de stichtingsvorm zijn dat deze:. ...
... Dus om onze rechten kracht bij te zetten, is gekozen voor het oprichten van een Stichting. ...
... Hoe staat het met de Stichting? ...
... Momenteel wordt de Stichting via de notaris opgericht en in geschreven bij de Kamer van Koophandel. ...
... Wat is het doel van deze Stichting? ...
... De stichting stelt zich ten doel in het gebied tussen de Huis ter Vleutenbaan en de Leidsche Rijn in Vleuterweide te Vleuten en de directe omgeving daarvan het leefmileu, de natuurwaarden en het landschap te ...
... Steun de stichting:. ...
... De activiteiten van de stichting kosten naast veel van onze vrije tijd ook veel geld. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Hierin fungeert de stichting zo nodig graag als gesprekspartner. ...
... De stichting is ervan overtuigd dat er beter haalbare alternatieven zijn die nog niet in overweging zijn genomen. ...
... Bovendien heeft de stichting diverse punten van aandacht om mee te nemen in de vervolgstappen. ...
Downloads 08-05-2009
... Presentatie stichting Natuurlijk! ...
Bestuur 17-05-2009
... De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. ...
... Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat! ...
... Momenteel zijn de volgende wijkgenoten actief als dagelijks bestuur voor de Stichting:. ...
... De Stichting bestaat daarnaast uit de verschillende Commissies:. ...
... Informeren van Vrienden van de stichting en overige belanghebbenden. ...
... Het werven van donateurs voor de stichting en overige mogelijke middelen. ...
... Indien je vanuit jouw vakgebied of netwerk informatie hebt, die nuttig kan zijn voor de Stichting of de projecten van de Stichting. ...
Doelstelling 21-04-2009
... De stichting Natuurlijk! ...
... Steun de stichting:. ...
... De activiteiten van de stichting kosten naast veel tijd ook geld. ...
... Denk aan kosten voor de oprichting van de stichting bij notaris, het inhuren van adviseurs, het doen van noodzakelijk onderzoek etc. ...
... Dus meld je nu aan als vriend van de stichting, klik hier voor meer informatie. ...
Donaties 21-04-2009
... Steun de stichting! ...
... De activiteiten van de stichting kosten naast veel tijd ook geld. ...
... Denk aan kosten voor de oprichting van de stichting bij notaris, het inhuren van adviseurs, het doen van noodzakelijk onderzoek, de communicatie middelen richting belanghebbenden etc. ...
... Stichting Natuurlijk! ...
Statements 21-04-2009
... De stichting Natuurlijk! ...
... De provinciale CDA fractie deelt de zorg rondom de verkeerafwikkeling in Vleuterweide en moedigt daarom de stichting Natuurlijk! ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Wij verzoeken u onze stichting te consulteren op ieder cruciaal moment in de plan- en besluitvorming. ...
... Kunt u een preciezer tijdschema opleveren voor die momenten en aangeven hoe u verdere samenwerking met de stichting ziet? ...
Fotoboek De Hoven 17-05-2009
... Copyright Stichting Natuurlijk! ...
NO WAY actie 17-05-2009
... Copyright Stichting Natuurlijk! ...
Luchtfotos 17-05-2009
... Copyright Stichting Natuurlijk! ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Stichting Natuurlijk! ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Persbericht Stichting Natuurlijk! ...
... Stichting Natuurlijk! ...
... U kunt de originele plannen van de gemeente en de alternatieven van Stichting Natuurlijk! ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... Hieronder vindt u de presentatie van de analyse en mogelijke alternatieven voor de busbaan Vleuterweide, opgesteld in opdracht van Stichting Natuurlijk! ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... Stichting Natuurlijk! ...
Media 08-09-2015
25-08-2015 Steun politiek voor variant natuurlijkvleuterweide
... Ook politici hebben aangegeven meer heil te zien in de oplossing voor het zuiderlijk deel van Stichting Natuurlijk! ...
Media 08-09-2015
08-09-2015 Stichting Natuurlijk!Vleuterweide halve finale Drakenboot
... 08-09-2015 Stichting Natuurlijk! ...
... Na vorig jaar een prachtige 3e plaats te hebben behaald bij de Drakenbootraces op de Haarrijnse Plas, heeft Stichting Natuurlijk! ...
Media 15-10-2013
08-09-2013 Drakenboot race 2013 met wethouder
... Net zoals voorgaande jaren heeft Stichting Natuurlijk! ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... De actiegroepen ‘Vrienden van een groen Haarzuilens’ en de Stichting Natuurlijk Vleuterweide hebben hun krachten gebundeld en gaan samen de strijd aan tegen de aanleg van een snelweg door of ten westen van Vleuten, Leidsche Rijn en voor het behoud van het ...
... Lotje van Nimmerdor van de Stichting Natuurlijk Vleuterweide: ‘De snelweg erlangs of erdoor wordt meegenomen in het onderzoek, maar het verkeersprobleem ligt niet aan de westkant, maar deze variant wordt desondanks nog steeds meegenomen. ...
... De Stichting Natuurlijk Vleuterweide heeft inmiddels twee jaar ervaring in dit circuit en heeft een groot netwerk en daarom kunnen ze ons heel goed ondersteunen. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Stichting Natuurlijk! ...
... De Stichting is verheugd over het feit dat B&W van de gemeente Utrecht zich heeft uitgesproken over de varianten met een weg door Leidsche Rijn en Amelisweerd. ...
... Na afloop van de persconferentie heeft Stichting Natuurlijk! ...
... Lotje van Nimmerdor overhandigd het Inspraakdocument van Stichting Natuurlijk! ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... De Stichting Natuurlijk! ...
... Uiteraard is de Stichting Natuurlijk! ...
... Stichting Natuurlijk! ...
... Het Stichting Natuurlijk! ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... Lotje van Nimmerdor van Stichting Natuurlijk! ...
Media 17-05-2009
Video actie vanuit de lucht
... Op 17 mei 2009 heeft de Stichting Natuurlijk Vleuterweide een actie georganiseerd tegend e komst van een snelweg door de wijk Vleuterweide. ...
Media 28-05-2009
Actie tegen aanleg snelweg (RTV Utrecht)
... Met de actie hoopt de Stichting Natuurlijk! ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... 18 mei as worden de Richtlijnen MER door het bevoegd gezag ondertekend en dit was reden voor Stichting Natuurlijk! ...
... Lotje van Nimmerdor van Stichting Natuurlijk! ...
... De Stichting is niet alleen gericht op actievoeren maar denkt vooral mee met de overheid en draagt in haar inspraakreactie vele alternatieven aan zoals bundeling van infrastructuur, grootschalig OV, het aanpakken ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... De Stichting Natuurlijk! ...
... De Stichting vreest dat een dergelijke haastige benadering tot onzorgvuldigheid zal leiden bij dit complexe onderwerp. ...
... Stichting Natuurlijk! ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... Graag wil de Stichting Natuurlijk! ...
... Het bestuur van de Stichting Natuurlijk! ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide
... Om de plannen van Rijkswaterstaat te dwarsbomen, gebruikt de Stichting Natuurlijk Vleuterweide het recht om in te spreken. ...
... Maandagavond organiseerde de stichting een bijeenkomst om de bewoners te leren hoe dat moet, er kwamen zo'n vijfhonderd bewoners op de avond af. ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
Links Onbekend(e) Datum