Zoeken


Resultaten voor 'Neem':
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Neem dan contact op en deel je kennis! ...
Bestuur 17-05-2009
... Neem dan contact op en deel je kennis! ...
Statements 21-04-2009
... Het enthousiasme en de betrokkenheid van bedrijven in de mobiliteitsplatforms waarin ook de gemeente deel neemt, moet een aanzet zijn om tot betere varianten te komen. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Een weg door Vleuterweide splitst de wijk in twee stukken en ontneemt de wijk van het dorpse gevoel, uitstraling en de sociale samenhang. ...
... Een (snel) weg dwars door Vleuterweide ontneemt de wijk van een belangrijk deel van het groen dat bedoeld was voor recreatie. ...
... Een weg door Vleuterweide splitst de wijk in twee stukken en ontneemt de wijk van het dorpse gevoel en de sociale samenhang. ...
... Een (snel)weg neemt de plaats in van parkeergelegenheden en makkelijke toegankelijkheid van de voorzieningen. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... De Graaff geeft in zijn bevindingen aan dat de veiligheid juist ernstig afneemt bij de oplossingen van Goudappel Coffeng. ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... De Graaff geeft in zijn bevindingen aan dat de veiligheid juist ernstig afneemt bij de oplossingen van Goudappel Coffeng. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Verkeersdruk bij kruising Landschapsbaan neemt toe door nieuw te bouwen wijk met enkel Moersbergen als uitgang. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... In de komende jaren neemt het autogebruik verder toe. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Vleuterweide vindt een prettige leefomgeving en samenhorigheid zeer belangrijk en neemt daarom graag de uitnodiging aan om deel te nemen aan het Drakenbootfestival op de Haarrijnse Plas. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... Neem de weg door Maastricht, ze zijn nu enorm veel geld aan het investeren om de diverse problemen daar op te lossen, dan kan je toch niet met voortschrijdend inzicht een snelweg dwars door een ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
...  ‘Neem de weg door Maastricht, ze zijn nu enorm veel geld aan het investeren om de diverse problemen daar op te lossen, dan kan je toch niet met voortschrijdend inzicht een snelweg dwars door een ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... In dit advies heeft de commissie reeds aangegeven zich af te vragen hoe lang het zal duren voordat de Gemeenteraad concrete stappen onderneemt haar standpunt tegen een weg door Leidsche Rijn daadkrachtig te activeren. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... Dus neem ook uw buren, vrienden etc. ...