Zoeken


Resultaten voor 'Natuurlijk!Vleuterweide':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Persbericht Stichting Natuurlijk!Vleuterweide vrijdag 28 mei 2010. ...
... Stichting Natuurlijk!Vleuterweide heeft met verbazing de berichtgeving gevolgd dat Rijkswaterstaat problemen heeft met de planning van de bouw van de tunnel bij de A2 en dat een tracé door Leidsche Rijn als mogelijkheid wordt genoemd. ...
... Stichting Natuurlijk!Vleuterweide blijft alert! ...
... Stichting Natuurlijk!Vleuterweide heet u van harte welkom op deze informatieve website! ...
... Stichting Natuurlijk!Vleuterweide wil u op deze site en op het forum informatie bieden over de plannen van de overheid en de mogelijkheden die u als burger heeft om uw leefomgeving te behouden. ...
... Zet je in voor je eigen woonomgeving en sta samen sterk voor een Natuurlijk!Vleuterweide. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Natuurlijk!Vleuterweide heeft tot doel het bevorderen van de natuur in Vleuterweide. ...
Downloads 08-05-2009
... Presentatie stichting Natuurlijk!Vleuterweide (5 januari 2009). ...
Doelstelling 21-04-2009
... De stichting Natuurlijk!Vleuterweide stelt zich ten doel in het gebied tussen de Huis ter Vleutenbaan en de Leidsche Rijn in Vleuterweide te Vleuten en de directe omgeving daarvan het leefmileu, sociale veiligheid, de natuurwaarden en ...
Donaties 21-04-2009
... Alleen door financiële hulp van donateurs kan Natuurlijk!Vleuterweide actie voeren. ...
... Stichting Natuurlijk!Vleuterweide. ...
De politiek 05-05-2009
Natuurlijk!Vleuterweide is een onafhankelijk orgaan maar wil de bewoners graag willen informeren over de standpunten van de politieke partijen aangaande plannen voor de weg door Vleuterweide. Op deze pagina vindt u zowel persberichten als statements.
... Natuurlijk!Vleuterweide is een onafhankelijk orgaan maar wil de bewoners graag willen informeren over de standpunten van de politieke partijen aangaande plannen voor de weg door Vleuterweide. ...
Statements 21-04-2009
... De stichting Natuurlijk!Vleuterweide heeft dat goed begrepen en dat geeft vertrouwen. ...
... De provinciale CDA fractie deelt de zorg rondom de verkeerafwikkeling in Vleuterweide en moedigt daarom de stichting Natuurlijk!Vleuterweide aan met goede tegenvoorstellen te komen. ...
Fotoboek De Hoven 17-05-2009
... Copyright Stichting Natuurlijk!Vleuterweide. ...
NO WAY actie 17-05-2009
... Copyright Stichting Natuurlijk!Vleuterweide. ...
Luchtfotos 17-05-2009
... Copyright Stichting Natuurlijk!Vleuterweide. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Stichting Natuurlijk!Vleuterweide (SNV) heeft de noodzaak gevoeld mee te denken aan de gezochte structurele oplossing. ...
... Naast onze website kunt u Natuurlijk!Vleuterweide ook volgen via Facebook (www. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Persbericht Stichting Natuurlijk!Vleuterweide omtrent problematiek busbaan Vleuterweide. ...
... Stichting Natuurlijk!Vleuterweide (hierna SNV) is gevraagd hierin mee te denken. ...
... U kunt de originele plannen van de gemeente en de alternatieven van Stichting Natuurlijk!Vleuterweide op onze website www. ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... Naar aanleiding van een presentatie van de gemeente op 21 mei 2014 over de alternatieven van Goudappel Coffeng heeft Natuurlijk!Vleuterweide onafhankelijk advies ingewonnen bij stedenbouwkundige Godfried de Graaff. ...
... Hieronder vindt u de presentatie van de analyse en mogelijke alternatieven voor de busbaan Vleuterweide, opgesteld in opdracht van Stichting Natuurlijk!Vleuterweide. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... Ook Natuurlijk!Vleuterweide probeert al tijden mee te denken en heeft verschillende malen oplossingen aangedragen. ...
... Stichting Natuurlijk!Vleuterweide spreekt in bij Raadsinformatieavond gem Utrecht. ...
Media 08-09-2015
25-08-2015 Steun politiek voor variant natuurlijkvleuterweide
... Ook politici hebben aangegeven meer heil te zien in de oplossing voor het zuiderlijk deel van Stichting Natuurlijk!Vleuterweide dan in de Spaghettiknoop en knip van de gemeente. ...
Media 08-09-2015
08-09-2015 Stichting Natuurlijk!Vleuterweide halve finale Drakenboot
... 08-09-2015 Stichting Natuurlijk!Vleuterweide halve finale Drakenboot. ...
... Na vorig jaar een prachtige 3e plaats te hebben behaald bij de Drakenbootraces op de Haarrijnse Plas, heeft Stichting Natuurlijk!Vleuterweide ook dit jaar weer de halve finale bereikt. ...
Media 15-10-2013
08-09-2013 Drakenboot race 2013 met wethouder
... Net zoals voorgaande jaren heeft Stichting Natuurlijk!Vleuterweide weer deelgenomen aan de Drakenbootraces op de Haarrijnse plas. ...
Media 10-09-2010
Drakenbootfestival 2010
... Natuurlijk!Vleuterweide deed ook dit jaar weer mee met het Drakenbootfestival. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Stichting Natuurlijk!Vleuterweide vindt het teleurstellend dat de gewraakte varianten van een weg door of langs Leidsche Rijn nog steeds verder onderzocht worden. ...
... Na afloop van de persconferentie heeft Stichting Natuurlijk!Vleuterweide haar inspraakdocument aan minister Eurlings overhandigd. ...
... Lotje van Nimmerdor overhandigd het Inspraakdocument van Stichting Natuurlijk!Vleuterweide aan Minister Eurlings. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... De Stichting Natuurlijk!Vleuterweide ziet op basis van de recente informatie verstrekt door VERDER * nog steeds geen noodzaak voor een (snel)weg door of langs Vleuterweide. ...
... Uiteraard is de Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zeer alert! ...
... Stichting Natuurlijk!Vleuterweide vindt een prettige leefomgeving en samenhorigheid zeer belangrijk en neemt daarom graag de uitnodiging aan om deel te nemen aan het Drakenbootfestival op de Haarrijnse Plas. ...
... Het Stichting Natuurlijk!Vleuterweide-team van 17 personen zal op zondag 6 september roeien in een boot tegen andere teams uit de omgeving. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... Lotje van Nimmerdor van Stichting Natuurlijk!Vleuterweide is vooral boos op de. ...
Media 28-05-2009
Actie tegen aanleg snelweg (RTV Utrecht)
... Met de actie hoopt de Stichting Natuurlijk!Vleuterweide invloed uit te oefenen op de politiek. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... 18 mei as worden de Richtlijnen MER door het bevoegd gezag ondertekend en dit was reden voor Stichting Natuurlijk!Vleuterweide om deze actie te voeren. ...
... Lotje van Nimmerdor van Stichting Natuurlijk!Vleuterweide: ‘Hoe moet ik aan mijn achterban uitleggen dat politieke partijen die verklaard hebben tégen de snelweg te zijn, vervolgens diezelfde weg niet uit het –dure- onderzoek schrapten toen ze de kans ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... De Stichting Natuurlijk!Vleuterweide deelt de zorgen van de Commissieleden MER en vraagt zich af hoe het mogelijk is dat in dit stadium van de Planstudie reeds gesproken wordt over aanpassen van bestemmingsplannen. ...
... Stichting Natuurlijk!Vleuterweide gaat er daarom vanuit dat de Utrechtse Gemeenteraad haar eerder gedeelde visie nu kracht bijzet door verdere studies naar een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn niet te steunen. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... Graag wil de Stichting Natuurlijk!Vleuterweide uw hulp inroepen om voor deze datum nog een vuist te maken en kracht te zetten bij de vele inspraakreacties. ...
... Het bestuur van de Stichting Natuurlijk!Vleuterweide. ...
Media 13-05-2009
Provincie, kom eens naar Vleuterweide
... Statenleden van de provincie Utrecht die zich laten informeren over de bereikbaarheidsproblemen en niet naar het bedreigde Vleuterweide komen - dat kan natuurlijk niet, vindt Lotje van Nimmerdor van Natuurlijk!Vleuterweide. ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
Links Onbekend(e) Datum