Zoeken


Resultaten voor 'Euro':
Persberichten 21-04-2009
... 43,5 miljoen Euro t. ...
Statements 21-04-2009
... De planstudie voor de Ring Utrecht mag niet van tafel, omdat de de investering van 1,2 miljard Euro in de infrastructuur rond Utrecht echt nodig is. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Uiterlijk in 2015 dient Nederland de strengere Europese normen te hebben ingevoerd. ...
... Inpassing van nieuw tracé zullen logischerwijs reeds rekening moeten houden met deze Europese normen. ...
De Hoven 17-05-2009
Het meest stadse deel van Vleuterweide wordt gevormd door Het Centrum & De Hoven. Deze buurten worden aan de noordoostkant begrensd door de Europaweg en het Leidsche Rijn Park.
... Deze buurten worden aan de noordoostkant begrensd door de Europaweg en het Leidsche Rijn Park. ...
De Tuinlanden 17-05-2009
Dit deelgebied in het zuidoosten van Vleuterweide begint steeds vastere vormen aan te nemen.
... Aan de westzijde wordt het plan begrensd door de Veldhuizerweg en de oostzijde door de Europaweg. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Bewoners moeten omrijden via Europaweg of via Utrechtse Heuvelrug,Rivierkom, Stroomrugbaan, Landschapsbaan etc. ...
... Richting A2 via Europaweg of omrijden via Landschapsbaan, Rivierkom, Stroomrugbaan. ...
... Bewoners rondom Stroomrugbaan, Rivierkom, Landschapsbaan en Europaweg krijgen meer overlast. ...
... Hoven 3 kan alleen nog via Europaweg de wijk uit. ...
Media 15-10-2013
15-10-2013 Veiliger oversteek Europaweg
... 15-10-2013 Veiliger oversteek Europaweg. ...
... Er kwamen al geruime tijd vragen binnen van bewoners die de Europaweg tpv de ingang van het Maximapark aan de kant van Vleuterweide onveilig vonden. ...
... De gemeente heeft toegezegd in oktober '13 te starten met de aanleg van een veiliger oversteek op de Europaweg. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... Met het akkoord over een extra Rijksbijdrage van 110 miljoen EURO voor een tramverbinding tussen Utrecht CS en het Utrecht Science Park wordt ook de bereikbaarheid van één van de belangrijkste economische kernlocaties in de provincie flink verbetert. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Zo stelt het rijk 110 miljoen euro extra ter beschikking voor een tramverbinding tussen Utrecht CS en het Utrecht Science Park, mits uit een studie blijkt dat deze rendabel is. ...
... Het budget voor dit project is 1,25 miljard euro. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Er is 1,2 miljard euro beschikbaar, maar dat is volstrekt niet voldoende om de files op te lossen. ...