Zoeken


Resultaten voor 'Bos':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Wij waarderen dat wethouder Bosch in zijn reactie op de geruchten meteen de garantie heeft gegeven dat er geen weg door Leidsche Rijn komt. ...
Donaties 21-04-2009
... Pleinesbos 65 . ...
Blogs 21-04-2009
... Wim J Bos. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Ook de aanleg van het Bosch en Duin Park is zo’n belangrijk natuurlijk element. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... brief SNV aan raadsleden Bos en Gilissen. ...