Zoeken


Resultaten voor '15':
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... 12 Verbinding A15-A18 met gedeeltelijk geboorde tunnel. ...
... Momenteel is de A15 geen volwaardig alternatief doordat de verbinding naar Duitsland ontbreekt. ...
... Door een verbinding van de A15 naar de A18 te maken, wordt dit een volwaardige achterland verbinding voor Rotterdam. ...
... 15 Overige vragen. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Tevens gaan wij ervan uit dat naast de hiervoor genoemde overwegingen, de bepalingen omtrent luchtkwaliteitseisen - zoals sinds 15 november 2007 opgenomen in de Wet Milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5. ...
... Uiterlijk in 2015 dient Nederland de strengere Europese normen te hebben ingevoerd. ...
... 15 Impact op voorzieningen. ...
Leidsche Rijn 17-05-2009
Leidsche Rijn is een wijk en nieuwbouwlocatie van en in de gemeente Utrecht, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Utrecht.
... Wanneer Leidsche Rijn klaar is (2015), is het geprojecteerde aantal inwoners circa 80. ...
Overige documenten busbaan Vleuterweide 08-09-2015
... Verkeersknelpunten Wijkraad Vleuten-De Meern 2013 10 15. ...
... Vragen aan college Utrecht mbt ontsluiting WC Vleuterweide 2013 10 15. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... 15 sept 2010. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Reageren t/m 20 september 2015. ...
Media 08-09-2015
25-08-2015 Steun politiek voor variant natuurlijkvleuterweide
... 25-08-2015 Steun politiek voor variant natuurlijkvleuterweide. ...
Media 08-09-2015
08-09-2015 Stichting Natuurlijk!Vleuterweide halve finale Drakenboot
... 08-09-2015 Stichting Natuurlijk! ...
Media 15-10-2013
15-10-2013 Veiliger oversteek Europaweg
... 15-10-2013 Veiliger oversteek Europaweg. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... id=295517&gid=315007. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... 15 uur. ...
Media 21-04-2009
Radiofragment Radio M (introductie duurt twee minuten)
... nl/media/audio/Radio_M_Utrecht_20081125180815. ...