Media

Pers en media, u kunt contact opnemen via het contactformulier.

Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
25-11-2008
Media >>

De Startnotitie Ring Utrecht is onderdeel vande pakketstudies, bekend als het samenwerkingsprogramma VERDER, Mobiliteit in Midden-Nederland. Daarin wordt het gebied van de Ring Utrecht (A2, A12, A27 en N230) en de Driehoek Utrecht – Hilversum – Amersfoort nader bestudeerd. In VERDER zijn alle relevante regionale partijen vertegenwoordigd:
provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, gewest Eemland, gewest Gooi- en Vechtstreek, Regio Utrecht West, Regio Utrecht Zuidoost, gemeente Amersfoort, gemeente Hilversum en gemeente Utrecht. VERDER onderzoekt de mogelijkheden om de hele regio Midden-Nederland goed bereikbaar te houden.

Daarbij wordt niet alleen naar verbeteringsmaatregelen
voor het wegennet gekeken, maar ook naar de mogelijkheden voor fietsers en het openbaar vervoer.

Het doel is om te komen tot een logisch geheel van ruimtelijke ordening, openbaar
vervoer, mobiliteitsmanagement en benutting en uitbreiding van infrastructuur. Maatregelen worden daarbij zoveel mogelijk met elkaar gecombineerd. Omdat het hierbij gaat om vrijwel alle (snel)wegen en knooppunten in de regio Midden-Nederland, is gekozen voor een praktische onderverdeling van het gebied
in de Driehoek en de Ring, waarbij de inhoudelijke samenhang blijft bestaan. Eerder verschenen al de Startnotitie Utrecht – knooppunt Eemnes – Amersfoort (A27/A1) en de  Startnotitie voor de A28 Utrecht – Amersfoort. In dezelfde periode als het verschijnen van de Startnotitie van de Ring Utrecht verschijnt ook de Startnotitie Knooppunt Hoevelaken. Voor informatie over deze laatste kunt u terecht bij www.rijkswaterstaat.nl en/of telefoonnummer 0800-8002.

Meer informatie over VERDER kunt u vinden op www.ikgaverder.nl.

http://www.natuurlijkvleuterweide.nl/media/files/Samenvatting_Startnotitie.pdf

Datum aangepast: 22-04-2009 at 10:42 AM