Media

Pers en media, u kunt contact opnemen via het contactformulier.

Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings Persberichten
31-08-2009
Media >> Persberichten

Op 30 juni jl heeft het College van B&W gemeente Utrecht en de gedeputeerde Staten het besluit over een voorstel van een voorkeursalternatief Ring Utrecht voor zich uitgeschoven. Inmiddels is duidelijk dat het niet mogelijk is om voor de zomer een voorkeursalternatief te bepalen.

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide vindt het teleurstellend dat de gewraakte varianten van een weg door of langs Leidsche Rijn nog steeds verder onderzocht worden. Helaas zal de onzekerheid voortduren.
De Stichting is verheugd over het feit dat B&W van de gemeente Utrecht zich heeft uitgesproken over de varianten met een weg door Leidsche Rijn en Amelisweerd. Deze hebben volgens het College een te gering probleemoplossend vermogen.
Hopelijk komen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, VROM, en de provincie Utrecht tot dezelfde conclusie.

De originele planning om het voorkeursalternatief op 6 juli openbaar te maken is niet gehaald. Eind oktober 2009 verwacht minister Eurlings dit alsnog te kunnen doen, zo zei hij op de persconferentie op 6 juli. Na afloop van de persconferentie heeft Stichting Natuurlijk!Vleuterweide haar inspraakdocument aan minister Eurlings overhandigd.

De reeele dreiging voor Leidsche Rijn is nog steeds niet van de baan.

 

Lotje van Nimmerdor overhandigd het Inspraakdocument van Stichting Natuurlijk!Vleuterweide aan Minister Eurlings.

 

Datum aangepast: 31-08-2009 at 10:38 AMReacties

Niet gevonden

Reactie toevoegen