Media

Pers en media, u kunt contact opnemen via het contactformulier.

OV-variant blijft op tafel Krant
10-07-2009
Media >> Krant

GroenLinks heeft voorgesteld om de variant waarbij fors in openbaar vervoer wordt geïnvesteerd volwaardig mee te wegen in de voorkeursvariant voor de Ring Utrecht. Dit voorstel is met unanieme steun van de Utrechtse gemeenteraad aangenomen. Hierdoor blijft de forse OV-variant op tafel bij het zoeken naar een oplossing voor de bereikbaarheid in de regio Utrecht.

Oorspronkelijk stond er een debat over de vastgestelde voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht op de agenda. De complexiteit van het vraagstuk is echter te groot om nu tot zo'n voorkeursalternatief te komen. Wel werd er voorgesteld om het alternatief met forse OV-investeringen, op basis van zeer globale berekeningen, af te laten vallen. Met de aangenomen motie worden de OV-oplossingen toch meegenomen in de verdere planvorming. Ook het alternatief van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd, "de Kracht van Utrecht" wordt in het verdere proces uitgewerkt. Raadslid Peter van Corler: "De Tweede Kamer heeft er bij de minister op aangedrongen om de Kracht van Utrecht als alternatief op te nemen in de Ringstudie. We zijn tevreden dat nu ook de Utrechtse raad duidelijk heeft aangegeven dat er een volwaardige plek voor de OV-varianten moet zijn in het verdere proces."
De verwachting is dat in het najaar bekend wordt hoe de voorkeursvariant er uit gaat zien.


 

Datum aangepast: 10-07-2009 at 7:08 PMReacties

Niet gevonden

Reactie toevoegen