Media

Pers en media, u kunt contact opnemen via het contactformulier.

Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk Persberichten
10-07-2009
Media >> Persberichten

De PvdA is verheugd dat de wegen door Leidsche Rijn en door Amelisweerd niet langer als serieuze oplossing worden gezien om de bereikbaarheid in de regio Utrecht te verbeteren. Dat is de conclusie die de PvdA trekt nu het Utrechtse verkeers- en vervoersberaad in een tussenrapportage van de pakketstudies heeft gesteld dat deze wegen een te gering probleemoplossend vermogen hebben. De PvdA ziet hierin een bevestiging van het standpunt dat wij eerder al in hebben genomen. Al in februari 2008 toen deze optie voor het eerst ter tafel kwam hebben wij ons hier hard tegen uitgesproken.

Oorspronkelijk was het doel van programma VERDER op 6 juli een voorkeursalternatief te presenteren. Dit alternatief ligt er nog niet. Wel ligt er een tussenstand waaruit blijkt dat het zogeheten “Niet verbreden alternatief”, waar de eventuele nieuwe wegen door Leidsche Rijn dan wel Amelisweerd onder vallen, niet meer als optie wordt beschouwd door het College van B&W Utrecht. Reden daarvoor is het te geringe oplossend vermogen van dit alternatief.
Goed nieuws dus voor alle partijen, actiegroepen en bewoners die zich hier zo hebben verzet!

In de gepresenteerde tussenrapportage staat meer positief nieuws. De PvdA is van mening dat er snel maatregelen nodig zijn voor verkeer en vervoer in Midden-Nederland om de bereikbaarheid te verbeteren. De PvdA kiest daarbij allereerst voor een kwaliteitssprong in het Openbaar Vervoer en fietsvervoer en is tevreden met de in deze tussenrapportage aangekondigde aanvullende maatregelen in de regio, die hieraan bijdragen. Zo wordt € 100 miljoen geïnvesteerd in een tramverbinding van Utrecht CS naar de Uithof, iets waar wij als PvdA altijd grote voorstander van zijn geweest. Net zoals wij voorstander zijn van de vele investeringen die worden aangekondigd om het gebruik van de fiets te stimuleren.
De PvdA juicht tevens toe dat veel van de nieuw aangekondigde maatregelen bijdragen aan het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht. Het verbeteren van de luchtkwaliteit in Utrecht staat hoog op de prioriteitenlijst en zo slaan wij meerdere vliegen in één klap.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze fractievoorzitter Gilbert Isabella 06-52320429 of onze woordvoerder Verkeer Bert van der Roest 06-53377372.

Datum aangepast: 10-07-2009 at 7:07 PMReacties

Niet gevonden

Reactie toevoegen