Media

Pers en media, u kunt contact opnemen via het contactformulier.

Brief van B&W aan de gemeenteraad
10-07-2009
Media >>

“Wij zijn van mening dat voor de Ring Utrecht nog geen voorkeursalternatief kan worden gepresenteerd, omdat geen van de alternatieven tot een oplossing leidt van het bereikbaarheidsprobleem.”

“De varianten met een weg door Leidsche Rijn en een nieuwe weg door Amelisweerd hebben een te gering probleemoplossend vermogen en worden niet langer als kansrijk gezien.”

“Het ontwikkelingsperspectief A12 Centraal is te zien als een uitnodiging en een uitdagende opgave voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing en vermindering van de barrièrewerking als onderdeel van de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen.”

“Daarnaast zijn wij van mening dat duidelijk is dat de kern van het probleem op de Ring Utrecht het weven van de verkeersstromen in de bak van de A27 is. De sleutel van de oplossing ligt dan ook in het verminderen van het aantal weefbewegingen.”

“Geen van de alternatieven afzonderlijk lost dit probleem op en er zal daarom verder gestudeerd worden op oplossingen voor de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd (bak Amelisweerd in relatie tot de Waterlinieweg) en daarnaast op het alternatief "Hele Ring" (het probleemoplossend vermogen van een weg om Leidsche Rijn).”

“De ruimtelijke opgave en de maatschappelijke weerstand is zo groot dat als het gaat om nieuwe
verbindingen een ruimtelijke inpassing op maaiveld onwaarschijnlijk is.”

http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=295517&gid=315007

Datum aangepast: 10-07-2009 at 4:24 PMReacties

Niet gevonden

Reactie toevoegen