Media

Pers en media, u kunt contact opnemen via het contactformulier.

05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
28-11-2010
Media >>

Het werd kwart voor één, en het was inmiddels 5 november, voordat de Gemeenteraadsleden konden gaan stemmen over de 4 amendementen en 1 motie. In grote meerderheid stemde de raad voor alle voorstellen om de wethouder te sterken in zijn onderhandelingspositie naar het Rijk:

Raad stemt in met uitwerking Oost alternatief Ring Utrecht

05-11-2010

De gemeenteraad heeft tijdens zijn raadsvergadering op donderdag 4 november m.b.t. de Planstudie Ring Utrecht ingestemd met de uitwerking van het Oost alternatief in de tweede fase MER.

De West- en Combivariant vallen af.

Alternatief Oost bestaat uit de verbreding van de A27, een ecoduct bij Amelisweerd en de opwaardering van de Noordelijke Randweg (NRU). Er zijn een aantal condities aan de verdere uitwerking van alternatief Oost gesteld. Zo wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke positieve effecten op leefbaarheid (lucht en geluid) van 80 km per uur op de Noordelijke Randweg en de rest van de Ring en naar de effecten van investeringen in openbaar vervoer. De dragende elementen uit het voorstel van de Kracht van Utrecht maken onderdeel uit van het onderzoek in de 2e fase van de planstudie.

Een groot aantal fracties dienden amendementen in op het ontwerpbesluit van het college. Wethouder Lintmeijer beschouwde deze als ondersteunend en stimulerend voor zijn verdere onderhandelingen met het Rijk en de regionale partijen. De coalitiepartijen (GroenLinks, PvdA en D66), Stadspartij Leefbaar Utrecht en SP spraken in een motie hun voorkeur uit voor een maximum snelheid van 80 km per uur op de A12, A27 en de NRU. Uiteindelijk stemde de raad unaniem in met het geamendeerde besluit.

De betrokken bevoegde gezagsorganen kunnen nu het voorkeursalternatief bekrachtigen in het Bestuurlijk Overleg MIRT op 10 november 2010. Vervolgens worden de richtlijnen voor de 2e fase MER opgesteld en vastgesteld, waarna aan de uitwerkingsfase kan worden begonen (o.a. ontwerp Tracébesluit en bestemmingsplan

Datum aangepast: 28-11-2010 at 2:36 PMReacties

Niet gevonden

Reactie toevoegen