Media

Pers en media, u kunt contact opnemen via het contactformulier.

03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
06-12-2010
Media >>

Met de uitbreiding naar 2x7 rijstroken van de A27, extra rijbanen op A12 en de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht wordt de Ring Utrecht gerond. Daarnaast is afgesproken dat als het rendabel blijkt, het Rijk 110 miljoen extra investeert in het openbaar vervoer in de regio Utrecht door de aanleg van een tramlijn naar Utrecht Science Park, beter bekend als de Uithof. Hiermee wordt zeker gesteld dat het kloppende hart van Nederland klaar is voor de toekomst. Duo-bestuurders minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde Van Lunteren (Mobiliteit) van de provincie Utrecht, gemeente Utrecht en het BRU zijn dit overeengekomen.

Oost-alternatief
In de komende jaren neemt het autogebruik verder toe. Voor Utrecht, de draaischijf van Nederland, moeten daarom nu grote besluiten worden genomen voor zowel de weg als het openbaar vervoer. Rijk en regio hebben na vergelijking van verschillende oplossingen gekozen voor de weguitbreiding in het Oost-alternatief. Dit bestaat uit verbreding naar 2x7 rijstroken van de A27 aan de oostzijde van Utrecht. Dat betekent geen extra snelweg door Amelisweerd of door Leidsche Rijn. De verdiepte A27 wordt daarnaast deels overdekt door een dak van 250 meter. Hierdoor worden stad en land bij Amelisweerd weer met elkaar verbonden. Aan de zuidzijde komt er een extra rijstrook per richting aan de A12. Daarnaast wordt de Noordelijke randweg Utrecht opgewaardeerd naar een 2x2 autoweg van minimaal 80 km/u met ongelijkvloerse kruisingen. Doordat de de A2 al verbreed is, wordt door dit Oost-alternatief de ring Utrecht gerond.

Weg én OV
Naast de voltooiing van de ring Utrecht wordt ook geïnvesteerd in openbaar vervoer. Zo stelt het rijk 110 miljoen euro extra ter beschikking voor een tramverbinding tussen Utrecht CS en het Utrecht Science Park, mits uit een studie blijkt dat deze rendabel is. Daarnaast wordt tussen Utrecht Centraal Station en Leidsche Rijn de busverbinding versneld door de aanleg van tunnels. Ook worden verspreid over het gebied de Park+ Ride-locaties uitgebreid en fietstunnels aangelegd. Hiernaast starten rijk en regio een onderzoek naar het openbaar vervoer op de langere termijn. Dit, samen met de al eerder besloten verbouwing van het station Utrecht Centraal, krijgt openbaar vervoer in de regio een grote kwaliteitsimpuls.

Vervolg
Nu het voorkeursalternatief is vastgesteld start de volgende fase ( MER 2e fase), waarbij goed wordt gekeken naar details, zoals: het ontwerp en inpassing van de weg en de zorg voor de leefomgeving. Dit leidt tot een ‘Ontwerp-tracébesluit’ voor de A12/A27 in 2012 en een Ontwerp-bestemmingsplan voor de Noordelijke Randweg Utrecht. Op beide documenten kan men inspreken. Als het definitieve besluit genomen is, start vanaf 2016 de uitvoering. In 2020 moeten de eerste projecten zijn afgerond. Het budget voor dit project is 1,25 miljard euro. In totaal is een besluit genomen over 1,36 miljard aan mobiliteitsinvestesteringen.

Datum aangepast: 07-12-2010 at 9:56 AMReacties

Niet gevonden

Reactie toevoegen