Stichting Natuurlijk!Vleuterweide

Persbericht Stichting Natuurlijk!Vleuterweide vrijdag 28 mei 2010

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide heeft met verbazing de berichtgeving gevolgd dat Rijkswaterstaat problemen heeft met de planning van de bouw van de tunnel bij de A2 en dat een tracé door Leidsche Rijn als mogelijkheid wordt genoemd.

De optie van een weg door Leidsche Rijn is eerder uitgebreid onderzocht door de overheid. In november 2009 is deze optie, gezien de resultaten van het onderzoek, logischerwijs afgevallen. Wij waarderen dat wethouder Bosch in zijn reactie op de geruchten meteen de garantie heeft gegeven dat er geen weg door Leidsche Rijn komt. Stichting Natuurlijk!Vleuterweide blijft alert!


Stichting Natuurlijk!Vleuterweide heet u van harte welkom op deze informatieve website! De plek waar we onze krachten bundelen en ons gezamenlijk inzetten voor natuur en leefomgeving.

Wij willen u graag informeren over plannen die ook van invloed op uw leefomgeving kunnen zijn: Op 5 december 2008 is de startnotitie Ring Utrecht uitgekomen.

In een Startnotitie leest u precies wat het voornemen van de overheid mbt de infrastructuur inhoudt, wat er onderzocht gaat worden, wat de achtergronden en uitgangspunten hiervan zijn en welke (milieu)effecten worden onderzocht.

In de startnotitie Ring Utrecht is bekend gemaakt dat dat een onderzoek is gestart naar het doortrekken van de Noordelijke Randweg Utrecht naar de A12 (bron artikel AD). Deze weg zou een verbinding worden tussen de A2 en de A12. De bedoeling van deze verbindingsweg is met name de verbetering van de doorstroming van het verkeer tussen Rotterdam/Den Haag en Amersfoort.

Weg door VleuterweideHet staat vast dat in Vleuten de Haarrijnse Rading in het noorden en de Veldhuizerweg in het zuiden het begin- en eindpunt van het trace vormen. Aangezien daartussen de wijk Vleuterweide ligt, is te verwachten dat de verbindingsweg dwars door Vleuterweide komt te lopen. 

Dit is onaanvaardbaar! Vleuterweide wordt nota bene de grootste woonwijk van Leidsche Rijn. Door de Gemeente Utrecht wordt de wijk gekenmerkt als ruim van opzet, veel groen en een dorps karakter (bron: www.vleuterweide.com. Dat betekent lekker buiten wonen, in een wijk met veel openbaar groen, veel waterlopen, mooie pleintjes en plantsoenen, volop speelplekken voor kinderen en een grote variatie aan woningen met een geheel eigen identiteit.

De gevolgen van een dergelijke verbindingsweg zijn niet te overzien. Het woon- en leefklimaat zullen hieronder ernstig te lijden krijgen. Denk hierbij aan fijnstof, geluidshinder, stankoverlast, verdwijnen en aantasting van natuur, kortom een aantasting van uw leefklimaat!

Stichting Natuurlijk!Vleuterweide wil u op deze site en op het forum informatie bieden over de plannen van de overheid en de mogelijkheden die u als burger heeft om uw leefomgeving te behouden.

Zet je in voor je eigen woonomgeving en sta samen sterk voor een Natuurlijk!Vleuterweide.