Media

Pers en media, u kunt contact opnemen via het contactformulier.

Media >> Persberichten
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings

Op 30 juni jl heeft het College van B&W gemeente Utrecht en de gedeputeerde Staten het besluit over een voorstel van een voorkeursalternatief Ring Utrecht voor zich uitgeschoven. Inmiddels is duidelijk dat het niet mogelijk is om voor de zomer een voorkeursalternatief te bepalen.

Lees verder
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht

De Stichting Natuurlijk!Vleuterweide ziet op basis van de recente informatie verstrekt door VERDER * nog steeds geen noodzaak voor een (snel)weg door of langs Vleuterweide.

Lees verder
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk

De PvdA is verheugd dat de wegen door Leidsche Rijn en door Amelisweerd niet langer als serieuze oplossing worden gezien om de bereikbaarheid in de regio Utrecht te verbeteren. Dat is de conclusie die de PvdA trekt nu het Utrechtse verkeers- en vervoersberaad in een tussenrapportage van de pakketstudies heeft gesteld dat deze wegen een te gering probleemoplossend vermogen hebben. De PvdA ziet hierin een bevestiging van het standpunt dat wij eerder al in hebben genomen. Al in februari 2008 toen deze optie voor het eerst ter tafel kwam hebben wij ons hier hard tegen uitgesproken.

Lees verder
Actie tegen weg door Leidsche Rijn

Zelfs de regen kon de bewoners uit Leidsche Rijn niet tegenhouden: bijna 600 mensen kwamen naar Vleuterweide om een signaal af te geven aan de politiek dat de plannen voor een snelweg door of langs Leidsche Rijn onaanvaardbaar zijn.

Lees verder
1-4 uit 4