De Rietvelden

De Rietvelden ligt in het meest westelijke deel van Vleuterweide. Het ligt erg laag, daarom speelt water er een belangrijke rol.

Uitgangspunt voor het ontwerp was de bestaande waterstructuur en de agrarische verkaveling, daardoor zijn de meeste straten recht en voornamelijk in noord-zuidrichting gelegen. Het gezicht van de wijk wordt bepaald door bruggetjes, vlonders en huizen aan het water. Een deel van De Rietvelden is al bewoond, daarnaast wordt er volop gebouwd.

Bron: www.vleuterweide.com