Veelgebruikte termen

Algemeen


Algemeen


Q. Zevensprong van Verdaas

Om op een integrale en multimodale wijze naar oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken te zoeken is de zevensprong van Verdaas opgesteld. De zevensprong biedt een denkkader om de samenhang van oplossingsrichtingen te verkennen, zonder direct te kiezen voor realisatie van extra weginfrastructuur. De achterliggende gedachte van de zevensprong is dat de huidige verkeersproblematiek en de beperkte financiele en fysieke ruimte vraagt om een multimodale mix van maatregelen.
 

De zeven te doorlopen treden zijn:
1. Sturen op ruimtelijke visie programma.
2. Anders betalen voor mobiliteit (prijsbeleid).
3. De mogelijkheden van mobiliteitsmanagement.
4. Een optimalisatie van het openbaar vervoer.
5. Benutting van de bestaande infrastructuur.
6. Aanpassingen van bestaande infrastructuur.
 ^ TOP