Inspraakreactie

Op deze pagina's treft u onze reactie aan op de Startnotitie Ring Utrecht d.d. december 2008 (hierna “Startnotitie) en maken wij gebruik van de inspraakprocedure die hiervoor is ingesteld. Graag verzoeken wij u onze inbreng mee te nemen naar de Commissie MER en bij de vaststelling van het voorkeurstracé.

Hierbij verwijzen wij graag naar de website van de stichting www.natuurlijkvleuterweide.nl  en de aan de stichting geliëerde petitie website www.vananaarbelachelijk.nl, waaruit u kunt afleiden dat niet alleen de direct belanghebbenden tegen de plannen van een weg door Leidsche Rijn, maar ook vele andere inwoners van de wijk en vele andere uit de regio en zelfs het hele land.