Inspraak Busbaan

Tips aangaande uw inspraakreactie op het voorlopig ontwerp van de gemeente voor de busbaan Vleuterweide

Reageren t/m 20 september 2015

1. Reactie per e-mail: verkeer.en.vervoer@utrecht.nl

(tip zet uw partner of uzelf in CC zodat u kunt controleren dat het is aangekomen)

2. Onder vermelding van: V.O. Busbaan Vleuterweide

3. Laat duidelijk uw gegevens achter

4. Geef -indien mogelijk- aan op welk deel van het plan u reageert

5. Vertel hoe u de nieuwe plannen ervaart, wat het voor u betekent als ze uitgevoerd gaan worden, wat het voor uw -eventuele- gezinsleden betekent. Vertel wat u dwars zit of waar u blij van wordt.

6. Geef een onderbouwing (eventuele argumenten vindt u hieronder) en geef eventueel alternatieven of suggesties

Dank u voor uw inzet!

 

Mogelijke argumenten:

 • Knip in hoofdweg langs Winkelcentrum Vleuterweide betekent geen doorgaande route meer langs het winkelcentrum. Dit heeft langere reistijd ten gevolge voor woon-werkverkeer en bezoekers winkelcentrum.
  • Bewoners moeten omrijden via Europaweg of via Utrechtse Heuvelrug,Rivierkom, Stroomrugbaan, Landschapsbaan etc. om bij het W.C. of het Gezondheidscentrum te kunnen parkeren. 
  • Ook het bereiken van de A12 gaat via deze omweg. 
 • Verkeerstoename op 30 km/kindvriendelijke smalle weg Sparrendaal. De Hoven 2 is bewust autoluw ingericht. Bij toename verkeer komen fietsende kinderen in de verdrukking.
  • Richting A2 via Europaweg of omrijden via Landschapsbaan, Rivierkom, Stroomrugbaan. Dit geeft extra verkeersdruk op deze wegen en meer wachttijd bij de kruispunten. 
 • Bewoners rondom Stroomrugbaan, Rivierkom, Landschapsbaan en Europaweg krijgen meer overlast.
  • Verkeer uit Vleuterweide zal vaker gebruik maken van route door het oude dorp Vleuten.
 • Verkeer uit Hoven 3 en Tuinlanden moet helemaal omrijden naar Gezondheidscentrum.
  • Het vele omrijden verplaatst verkeersstromen met als gevolg meer drukte op de schoolgaande routes, meer gevaar voor kinderen.
 • Hoven 3 kan alleen nog via Europaweg de wijk uit. Uitgang Moersbergen verdwijnt.
  • Moersbergen gaat uitkijken op maar liefst 6 wegbanen.
  • Zowel busverkeer, vrachtwagens als autoverkeer moet over 'de Spaghettiknoop' bij Moersbergen d.m.v. in- en uitweven op de plaats v bestemming komen. Dit is een complexe oplossing met potentiĆ«le conflictsituaties.
  • Verkeersdruk bij kruising Landschapsbaan neemt toe door nieuw te bouwen wijk met enkel Moersbergen als uitgang.
 • Ook bewoners boven winkelcentrum kunnen alleen nog via Moersbergen de wijk uit.
  • Als bezoekers aan het winkelcentrum bij drukte helemaal om moet rijden naar de volgende P wordt het winkelcentrum minder aantrekkelijk. Een goed bereikbaar, bloeiend en aantrekkelijk winkelcentrum is beter voor de gehele wijk.
 • Er komt meer asfalt en minder groen.
  • In het voorstel zitten te weinig aanpassingen die de veiligheid voor de kwetsbare groep fietsers moet verbeteren. De oversteken rondom het winkelcentrum blijven onveilig, en er komt weer een gevaarlijk kruispunt terwijl dit de belangrijkste fietsroute voor jonge basisscholieren en middelbare scholieren is.
 • Wat wil u wel graag?
  • Verzoek voor inbreng andere variant(en) als serieuze optie
  • Verzoek sluipverkeer ontmoedigen dmv 30 km zones ipv afsluiting weg
  • Verzoek overzichtelijk 2x eenrichtingsverkeer met 30 km zone ipv afsluiting
  • Verzoek meer veiligheid voor fietsers
  • Verzoek verkeersremmende maatregelen zoals 2x smalle weg eenrichtingsverkeer met drempel om hardrijden te ontmoedigen maar toch van A naar B te kunnen
  • Verzoek fietsstraat (fietspad waar auto's overheen mogen rijden) voor het winkelcentrum
  • Verzoek simpele, duidelijke en begrijpelijke route ipv complexe oplossing
  • Verzoek voor meer groen en meer dorpse sfeer (dat ontmoedigt hardrijders en sluipverkeer)
  • Verzoek rekening houden met woon-werkverkeer hardwerkende bewoners
  • Verzoek rekening houden met uw jonge kinderen en met scholieren die nog geen verkeerservaring hebben

Veiligheid hoeft niet ten koste te gaan van leefbaarheid!