Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide

Busbaan Vleuterweide 

Sinds 2008 zet SNV zich in voor een veiliger infrastructuur rondom de busbaan en een veiliger oversteek bij het gezondheidscentrum. Dankzij uw feedback richting SNV staat het op de agenda bij de gemeente!

Sindsdien is het onderwerp van gesprek tussen SNV en de gemeente. Uit onderzoek vd gemeente is gebleken dat binnen de bestaande ruimte geen ideale oplossing mogelijk is. Hierdoor kan helaas niet 100% van de bewoners tevreden gesteld worden, wat wij uiteraard erg jammer vinden.

De gemeente heeft meerdere partijen, waaronder SNV verzocht varianten aan te dragen. Hierop hebben wij een oproep gedaan in de media richting onze achterban. Met de feedback v onze achterban heeft een stedenbouwkundige ontwerpen gemaakt die wij hebben ingediend.

Wij pretenderen niet dè oplossing te hebben. Het algemene doel moet zijn om de meeste veilige, goed ingepaste, oplossing te kiezen die breed gedragen wordt door geheel Vleuterweide. 

De nu volgende Prezi bevat een van de drie door ons ingediende varianten. U kunt deze optimaal bekijken en beluisteren op een vaste pc.

Bekijk de prezi hier

Nu is de kans om uw mening te geven aan de gemeente. Zie voor een simpel stappenplan het kopje 'Inspraak Busbaan'