Bestuur

De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!

Momenteel zijn de volgende wijkgenoten actief als dagelijks bestuur voor de Stichting:

 • Lotje van Nimmerdor (KV Korteweg)
 • Willem Jan & Iara Riede (Hollands Hof)
 • Rennik Keulen (KV Florie)
 • Corwin van Heteren (Hollands Hof)
 • Sander Koene
 • Volker Broszius

De Stichting bestaat daarnaast uit de verschillende Commissies:

 • Communicatie Commissie:
  • Informeren van Vrienden van de stichting en overige belanghebbenden
  • PR activiteiten/Pers relaties
 • Fondsenwerving/donateurs Commissie:
  • Het werven van donateurs voor de stichting en overige mogelijke middelen
 • Subsidies Commissie:
  • In kaart brengen van mogelijkheden om aanspraak te maken op subsidies
 • Agenda Commissie:
  • Monitoren planning activiteiten en voortgang

 

Wilt u de groene en gezonde leefomgeving in uw wijk behouden, help ons dan! Wij hebben uw hulp en kennis nodig om ons doel te bereiken!

Indien je vanuit jouw vakgebied of netwerk informatie hebt, die nuttig kan zijn voor de Stichting of de projecten van de Stichting. Neem dan contact op en deel je kennis!