De Stichting

De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!

 

De Stichting bestaat daarnaast uit de verschillende Commissies:

 • Communicatie Commissie:
 • Informeren van Vrienden van de stichting en overige belanghebbenden
 • PR activiteiten/Pers relaties
 • Fondsenwerving/donateurs Commissie:
 • Het werven van donateurs voor de stichting en overige mogelijke middelen
 • Subsidies Commissie:
 • In kaart brengen van mogelijkheden om aanspraak te maken op subsidies
 • Agenda Commissie:
 • Monitoren planning activiteiten en voortgang

Wilt u de groene en gezonde leefomgeving in uw wijk behouden, help ons dan! Wij hebben uw hulp en kennis nodig om ons doel te bereiken!
Indien je vanuit jouw vakgebied of netwerk informatie hebt, die nuttig kan zijn voor de Stichting of de projecten van de Stichting. Neem dan contact op en deel je kennis!

Waarom een Stichting?
De belangrijkste argumenten voor de stichtingsvorm zijn dat deze:

 • Een vast aanspreekpunt biedt voor het overleg met de Gemeente, de Provincie en het Rijk
 • Goede mogelijkheden biedt de krachten te bundelen; suggesties, visies en standpunten te formaliseren en éénduidig naar buiten te brengen.
 • Dus om onze rechten kracht bij te zetten, is gekozen voor het oprichten van een Stichting.

Hoe staat het met de Stichting?

Momenteel wordt de Stichting via de notaris opgericht en in geschreven bij de Kamer van Koophandel. Alle voorbereidingen zijn hiervoor reeds getroffen en nu wordt alles geformaliseerd.

Wat is het doel van deze Stichting?
De stichting stelt zich ten doel in het gebied tussen de Huis ter Vleutenbaan en de Leidsche Rijn in Vleuterweide te Vleuten en de directe omgeving daarvan het leefmileu, de natuurwaarden en het landschap te bevorderen.

Natuurlijk!Vleuterweide heeft tot doel het bevorderen van de natuur in Vleuterweide.

Steun de stichting:
De activiteiten van de stichting kosten naast veel van onze vrije tijd ook veel geld. Denk aan kosten voor de oprichting van de stichting bij notaris, het inhuren van adviseurs, het doen van onderzoek etc. Uw hulp is belangrijk en stelt ons instaat om daadkrachtig op te treden en onze gezamenlijke belangen te behartigen.

Dus meld je nu aan als vriend van de stichting door een geldelijke bijdrage te storten op:(binnenkort bekend) met vermelding van uw naam/straat/postcode/huisnummer en e-mail adres. Uw steun wordt door iedereen zeer gewaardeerd. Vrienden van de stichting worden per e-mail van het laatste nieuws op de hoogte gesteld.

Wilt u de groene en gezonde leefomgeving in uw wijk behouden, help ons dan! Wij hebben uw hulp en kennis nodig om ons doel te bereiken!

Met wie werkt de Stichting samen?
De Stichting werkt nauw samen met de Wijkraad van Vleuten / De Meern en de diverse Bewoners platforms in Vleuterweide. Onderling worden de activiteiten op elkaar afgestemd zodat er geen zaken dubbel worden gedaan en dat men elkaar optimaal kan ondersteunen.

Hoe informeert de Stichting haar wijkgenoten?
Via deze website wordt iedereen geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Tevens worden flyers huis aan huis verspreidt.